Nyhedsbrev

9. september 2022

NCUM afholder matematikkonference

Den 24. november 2022 afholder Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM) konferencen: Matematik i sammenhæng – i hele uddannelsessystemet.
Den fokuserer på sammenhænge og overgange i uddannelsessystemet. Konferencen henvender sig til alle matematikinteresserede i dagtibud, grundskoler, erhvervsskoler og gymnasier.
Som noget nyt varmes der op dagen før med NCUM præ-konferencen Young Researchers Day, der primært er for forskere og andre interesserede i matematikdidaktisk forskning. 
Det er gratis at deltage, se program og tilmelding.

Ny bekendtgørelse om elevfordeling

Bekendtgørelsen om kapacitetsfastsættelse, zoner og profilgymnasier for de gymnasiale uddannelser trådte i kraft den 1. september 2022. 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 1. september udmelder den beregningstekniske kapacitet for det kommende skoleår. 
Torsdag i sidste uge meddelte STUK, at udmeldingen desværre bliver forsinket, men vil ske hurtigst muligt. 
Zoneinddelingen af kommunerne, herunder fordelingen af afstands- og fordelingszoner, er tillige offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside den 1. september:  
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 60227622

Kursus for elevrepræsentanter i bestyrelsen 

Elev- og Studenterkooperativet afholder igen kurser for elevrepræsentanter i bestyrelserne på ungdomsuddannelserne. Det er et kursus, hvor oplæg omkring bl.a. økonomi og jura klæder eleverne godt på til deres rolle i bestyrelsen. Kurset er udformet i øjenhøjde med deltagerne for at sikre, at indhold matcher behov og forventninger, ligesom de erfarne oplægsholdere formidler deres viden på en måde, så alle kan være med.
Læs mere her.
Kurset foregår i

  • København: 19. september og 14. november 2022
  • Aarhus: 10. oktober 2022

Kontakt og tilmelding: Elev- og Studenterkooperativet

Eventkursus for elevsociale aktiviteter – Fællesskab for trivsel

På samme dato vil der blive afholdt kursus for elever, der er aktive i at skabe liv på skolerne gennem fest-, fredagscafé-, musical-, teater-, hyggeudvalg mm.
På kurset er der fokus på projektstyring, frivillighed & rekruttering, eventplanlægning, inspiration til at få gang i det sociale liv på skolen samt at møde andre aktive elever i sociale udvalg fra hele landet. Deltagerne bliver også klædt på til at skabe en god stemning internt i udvalget, og der er også fokus på, hvordan der skabes en tryg kultur.
Læs mere her.
Kurset foregår i

  • København: 19. september og 14. november 2022
  • Aarhus: 10. oktober 2022

Kontakt og tilmelding: Elev- og Studenterkooperativet

 

Kommende kurser

STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION

– TILMELDINGSFRIST 29. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 1.-2. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.


NYT: KURSUS I KONFLIKTLØSNING OG KRISEHÅNDTERING
– TILMELDINGSFRIST 30. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 7.-8. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium. Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er en konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 7. OKTOBER 2022

Kurset afholdes 10.-11. november 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 14. OKTOBER 2022

Kurset afholdes den 15. november 2022 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 14. OKTOBER 2022

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 21.-22. november 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261