Nyhedsbrev

3. september 2021

Fakta-ark om finanslovforslag for 2022

Mandag offentliggjorde Finansministeriet finanslovsforslaget for 2022. Alle institutioner skulle have modtaget orienteringsbrev fra ministeriet med en beskrivelse af forslagets nye initiativer. Grundlæggende byder forslaget ikke på større ændringer. I sekretariatet har vi vanen tro udarbejdet et faktaark, hvor vi uddyber, hvad finanslovsforslaget samlet set betyder for tilskud og takster for de almengymnasiale og private gymnasiale uddannelser i 2022. Fakta-ark og budgetoverslag kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under ”skoledrift” – ”Finanslov og taxameter”.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 6024 1683

Studierejser – forsikring og krav om test/vaccine

Forsikring i tilfælde af sygdom og isolationspåbud under en studierejse
Skolen skal sikre sig, at eleverne er informeret om, at de skal have tegnet de nødvendige forsikringer for rejsen. Det kan være en syge- og hjemtransportforsikring. Der findes en skabelon til et informationsbrev til elever og forældre i sekretariatets opdaterede vejledning, som kan tilgås på Danske Gymnasiers hjemmeside under “skoledrift” – “Forsikring”. Institutionen kan tilbyde eleverne at formidle tegningen af en kollektiv rejseforsikring. Det kan være relevant at tegne en særlig covid-forsikring som tager højde for den situation, at klassen skal isolere sig under turen og kommer i karantæne på hotellet. Det kan fx være gennem et tilbud som rejseselskabet giver. Eleverne vil selv skulle betale forsikringen som en del af deres udgifter til udlandsrejsen. Institutionen må ikke selvforsikre eleverne. 

Betaling af test for ikke vaccinerede medarbejdere under en studierejse
Deltagelse på en studierejse vil for medarbejderne være en tjenesterejse, hvor de er underlagt ledelsens instruktionsbeføjelse. Ledelsen har ikke beføjelse til at kræve, at medarbejderne er vaccineret, men ledelsen har efter lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 m.v. mulighed for at pålægge medarbejderne at blive testet. I det omfang destinationsmålet for studierejsen kræver, at der fremvises coronapas ved fx indrejse, restaurantbesøg og ved andre aktiviteter, vurderer vi, at skolerne under hensyntagen til studierejsens afvikling bør pålægge medarbejderne at blive testet under tjenesterejsen og dermed følger også at betale, hvis der er udgifter forbundet med den testning, der er blevet pålagt. Det bemærkes, at lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet ophører den 1. november 2021.
Kontakt: Sine Skjoldan, tlf: 3318 8273 og Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Deltag i Verdensmålsugen 2021

I samarbejde med førende danske virksomheder og organisationer inviterer Global Compact Network Denmark, 2030-panelet, Altinget og Mandag Morgen til tre dage 
fyldt med indsigt, debat og retning for Danmarks arbejde med FN’s 17 verdensmål henimod 2030. På programmet er bl.a. Verdens Bedste nyheder, To Good To Go, Realdania, 2030-panelet og Nordisk Minister Råd. Debatterne finder sted den 22.-24. september i Altingets Gård på Ny Kongensgade 10, København K, hvor der vil være mulighed for at overvære og deltage i debatten som publikum.
Se det foreløbige program og tilmeld jer debatterne.
Der vil også være mulighed for at følge debatter live via Altingets Facebookside
Kontakt: Senioranalytiker Marie Langmach, Tænketanken Mandag Morgen, tlf: 4083 0325

Nyt gratis udviklingsforløb om virtuel undervisning for gymnasielærere

eVidenCenter – Det nationale Videncenter for e-læring – tilbyder i efteråret et forløb for gymnasielærere, der vil udvikle virtuel undervisning i egen praksis og styrke kompetencerne indenfor it og læring.
Forløbet begynder 23. september og bygger videre på konferencen ’At få det bedste ud af virtuel undervisning’.  Deltagelse i konferencen er ikke et krav for at være med i forløbet.
Der er ingen deltagergebyr. Deltagere skal afsætte 50 timer for et forventeligt fuldt udbytte af forløbet. Tilmeldingsfristen er 13. september.
Se mere information og tilmelding

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

Skynd dig og lav din tilmelding, så du er sikret en plads på kurset.


LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021 

Kurset afholdes den 11.-12. oktober 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 14.-15. oktober 2021
  • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

SAMARBEJDE MELLEM LEDELSE OG BESTYRELSE 
– TILMELDINGSFRIST 23. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 25. oktober 2021 på Comwell Klarskovgaard i Korsør
Styringsprincipper, rammevilkår, institutionsstruktur, uddannelsesprofil, studieretninger, elevsammensætning, og faglighed er alle vigtige parametre for udviklingen af kvalitet på gymnasierne.
På dette kursus sætter vi fokus på det stærke samarbejde mellem skolernes bestyrelse og den daglige ledelse, der er så afgørende for en strategisk, udviklingsorienteret og driftssikker ledelse af gymnasierne.
Formålet med dette kursus er at styrke samarbejdet mellem bestyrelserne og ledelserne i lyset af gældende regler og politiske udfordringer.
Kurset henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledelsesteamet på gymnasierne.

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION
– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli Hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.

REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261