Nyhedsbrev

13. august 2021

Webinar om whistleblowerordninger

Fra 17. december 2021 er det et lovkrav, at (offentlige) gymnasier med 50 eller flere ansatte har etableret en whistleblowerordning for deres ansatte. Børne- og Undervisningsministeriet har endvidere opfordret gymnasierne til at oprette whistleblowerordninger, hvor elever kan indberette sexchikane og andre krænkelser. 
For at klæde skolerne på til den kommende opgave afholder Danske Gymnasier den 22. september 2021 et webinar om de nye whistleblower-regler og de overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med etableringen af en whistleblowerordning. 
Webinaret afvikles ved advokaterne Lene Damkjær Christensen og Casper Lauritzen.
Læs mere om webinar og tilmelding på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 og Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Danske Gymnasiers temadag om bæredygtighed

Danske Gymnasier har inviteret alle medlemmer til en temadag om bæredygtighed fredag den 27. august på Hotel Nyborg Strand. Formålet med temadagen er at udvikle foreningens politik for bæredygtighed. Vi har netop rykket tilmeldingsfristen, så de af jer, der ikke har nået at tilmelde jer endnu, kan stadig nå det. Fristen er nu onsdag d. 18. august
Se info og tilmelding om temadagen.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683

Vejledning om håndtering af fagligt efterslæb på de gymnasiale uddannelser i efteråret 2021

Den 29. juni udgav STUK en vejledning om håndtering af fagligt efterslæb i efteråret 2021. Vejledningen knytter sig til: Aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser fra d. 1.juni 2021 og Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever på ungdomsuddannelser i forbindelse med foranstaltninger mod covid- 19 (BEK nr 1422 af 27/06/2021), og vedrører fx grundforløbet.
Kontakt: Specialkonsulent i STUK Anders Broholm Andersen, tlf. 5172 9832

STUK’s tilsynsberetning for 2020

Den 1. juli offentliggjorde STUK tilsynsberetningen for 2020, som giver et samlet billede af styrelsens tilsynsarbejde for 2020. Tilsynet er delt i et fagligt tilsyn, et økonomisk tilsyn og et tilsyn med støtteordninger. 
På det gymnasiale område har det faglige tilsyn haft følgende fokusområder:

 • Kvalitetstilsyn med undervisningen og trivslen
 • Tilsyn med frihed- og folkestyrekravet
 • Tilsyn med skoler med kostafdeling
 • Tilsyn med lærernes faglige og pædagogiske kompetencer
 • Tilsyn med nødundervisning
 • Tilsyn med det fleksible klasseloft

Det økonomiske tilsyn, som ikke er sektoropdelt, har følgende fokus:

 • Institutionernes økonomi og regeloverholdelse
 • Revisorkvalitet
 • Chefløn
 • Kontering – formålsregnskab
 • Bygningselvejet og gældsætning 

Tilsynsberetningen i sin helhed kan læses her.
Kontakt: Fuldmægtig i STUK Marlene Lindskov Dueholm, tlf. 3392 5171

Video om Røgfri Fremtid

Fra 31. juli er der indført Røgfri Skoletid på alle landets ungdomsuddannelser, og her i august lancerer initiativet Røgfri Fremtid en kort film, der med humor gør opmærksom på de nye regler. Filmen er udviklet i samarbejde med influenceren Martin Johannes Larsen og er målrettet eleverne. Hvis I har lyst til at bruge den i jeres kommunikation på gymnasiet (på intranet, infoskærme og i oplæg fx på en morgensamling) er I meget velkomne. Der er dog lige et par retningslinjer I skal overholde: 

 • Kun ungdomsuddannelser har rettigheder til at opbevare og distribuere videoen. 
 • Skolerne har rettighed til at benytte filmen fra den 7. august 2021 – den 28. august 2022. 
 • Filmen må ikke publiceres på skolernes egne sociale medier eller af privatpersoner.

Filmen findes i to versioner, hvor det er tanken at hovedfilmen vises først og kan følges op en af kortere version. I finder de to film her: lang versionkort version.
Ønsker I filmene tilsendt, er I velkomne til at kontakte Maria Grønnegaard Jensen på eller Maria Stage.

Folder med ideer til brobygning

Under Covid-19-nedlukningen blev brobygningsaktiviteter lukket ned, så grundskoleelever ikke kunne besøge ungdomsuddannelserne til introduktionskurser og brobygningsforløb. Det resulterede i, at der måtte opfindes nye alternative måder at give grundskoleelever indblik i deres uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. klasse.
Iderigdommen var stor, og Danske Gymnasier har samlet et katalog af ideer fra medlemsskolerne til, hvordan brobygning og introduktion også kan gennemføres. Ideerne er samlet i en lille folder, som ligger tilgængelig på DG’s hjemmeside. Den er tænkt som et inspirationskatalog, som kan bruges, hvis det igen bliver nødvendigt at lave restriktioner på fremmøde, eller blot til inspiration til forskellige måder at introducere grundskoleelever til ungdomsuddannelserne.
Kontakt: Peter Bech Sørensen, tlf: 2869 4849

GymnasieGuiden relanceres

I forbindelse med gymnasiestarten relancerer Alkohol & Samfunds GymnasieGuiden, som er et inspirationsværktøj til at holde fester og andre arrangementer på gymnasierne med mere fokus på fest, og mindre på alkohol. Der er masser af eksempler hentet rundt omkring i hele landet, som kan inspirere festudvalg og ungdomsuddannelsen til at skabe fede café-arrangementer og fester med mindre fokus på alkohol. Som noget nyt er guiden nu er også opdateret med eksempler fra tekniske- og handelsgymnasier.
Skoleårets start er også en anledning for ungdomsuddannelserne til at træffe beslutning om at indføre et alkoholkodeks, eller en alkoholpolitik, hvis man ikke allerede har det. Det kan uddannelsen finde inspiration til her.

Oversigt over regler for opbevaring af oplysninger i studieadministrative systemer

Styrelsen for IT og Læring har offentliggjort en oversigt over opbevaringskrav til oplysninger, der er gemt i de studieadministrative systemer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. I oversigten kan du f.eks. finde svar på, hvor længe optagelsesansøgninger og fraværsoplysninger skal gemmes. Danske Gymnasier har givet input til oversigten om de almene gymnasiers oplysninger.
Kontakt: Christina Olumeko, tlf: 60241683

Adgang til Politiken gennem det Kgl. Biblioteks licensservice

Det Kgl. Biblioteks licensservice for ungdomsuddannelser (Ungli) har indgået aftale med Politiken. Aftalen giver adgang til indhold på politiken.dk, inkl. dagens e-avis, det fulde avisarkiv tilbage til 1. årgang udgivet i 1884 og podcast for alle institutionens autoriserede brugere.
Bemærk: Institutioner, der ønsker adgang allerede fra 1. september skal foretage tilmelding senest den 15. august. Næste mulighed for tilmelding er den ordinære tilmeldingsrunde i november, hvor tilmelding for kalenderåret 2022 finder sted. Oplysninger om pris og brugsrettigheder er tilgængelige i KB’s licensadministrative system, hvor også tilmelding foregår .
Senere på året ifbm. tilmeldingsrunden i november fastlægger Det Kgl. Bibliotek, hvilke leverandører og produkter, der samlet set vil være med i 2022-programmet, og som institutioner kan tegne licens til.  
Institutioner der ønsker at høre mere om aftalen kan skrive til ungli@kb.dk
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Ministeriets Ugebrev om Covid-19

Danske Gymnasier samler ministeriets ugebreve om Covid-19. De er tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsinstitutioner bag login under siden Covid-19  

Webinar om specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelser

Den 23.september kl. 13-15 afholder Rådgivnings- og støttecentret under Aarhus Universitet et webinar med fokus på udredning og afklaring af støttebehov for elever, der modtager SPS grundet psykiske funktionsnedsættelser på deres ungdomsuddannelse. 
Det kan være vanskeligt at adskille støttebehov knyttet til det at tage sin uddannelse fra behandling og andre former for støtte. Vi vil derfor med et kort og intenst program sætte fokus på udredning og afklaring. Vi vil dele viden om både de faglige og de administrative aspekter af at udrede vanskeligheder, der er en konsekvens af en psykisk funktionsnedsættelse. På webinaret deltager Louise Lindhardt fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som vil sætte fokus på, hvordan administration og ansøgning vedr. nye forløb, bl.a. kan sikre hurtigere sagsbehandling.
Det koster 299 kr. at deltage i Webinaret. Sidste frist for tilmelding er d. 17. september 2021
Se program og tilmelding.

Inspirationsmateriale fra EVA om styrket fagligt samspil

EVA’s nye inspirationsmateriale giver inspiration til, hvordan fagligt samspil kan organiseres og konkret se ud.  
Materialet, der henvender sig til ledere og lærere på stx, giver indblik i faldgruber og potentialer i arbejdet med fagligt samspil. 
I materialet finder du: 

 • konkret inspiration til jeres praksis: Hvordan kan man organisere sit arbejde med fagligt samspil?
 • indblik i, hvordan andre stx-gymnasier arbejder med fagligt samspil 
 • refleksionsspørgsmål til udviklingen af jeres faglige samspil.

Inspirationsmaterialet bygger på erfaringer fra især tre gymnasier, som har arbejdet indgående med fagligt samspil. Desuden har EVA interviewet ledere fra seks andre gymnasier, som også indgår i undersøgelsen.
Det er også muligt at booke EVA til at holde oplæg og facilitere en workshop med fokus på det enkelte gymnasiums arbejde med fagligt samspil. 
Kontakt: chefkonsulent i EVA, Anne Breinhold Olsen, 2984 6711Fire film om gymnasieelevers trivsel

Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed har i forskningsprojektet en go´ Bgym´ afprøvet og evalueret en indsats med det formål at øge trivslen blandt førsteårselever i gymnasiet. Indsatsen sætter fokus på stress, fællesskaber, søvn, bevægelse samt mad og måltider. Til inspiration for gymnasierne lancerer forskerteamet nu fire korte film, der formidler indsatsen samt forskningsresultater om arbejdet med stress, bevægelse samt mad og måltider på gymnasierne. Filmene kan ses via følgende links: 

Øvrige materialer og udgivelser fra projektet kan ses og hentes her: eller her
Kontakt: Statens Institut for Folkesundhed Jannie Olsen tlf: 6550 7600 Center for Ungdomsforskning udgiver årsberetning 2020

CEfU forstående opgaver samt det forgangne års aktiviteter kan nu læses om i den netop publicerede årsberetning og arbejdsplan: ”Ungdomsforskningen 2020 – 2021”. Dette er en samlet beretning for Forskningscenteret og Foreningen, som både ser tilbage på 2020’s forskning og højdepunkter, herunder centerets 20-års jubilæum, samtidig med, at den giver indblik i arbejdsplaner og kommende aktiviteter for resten af 2021.

EFTERÅRETS KURSUSUDBUD

Bemærk, at der er kurser, som allerede har tilmeldingsfrist i august. Så skynd dig og lav din tilmelding, således at du er sikret en plads på kurset.KURSUS FOR NYE REKTORER OG VICEREKTORER
– TILMELDINGSFRIST 18. AUGUST 2021

Kurset afholdes den 20.-22. september 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kurset giver nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling.
Kurset henvender sig til rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser.ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 27. AUGUST 2021

Kurset ”Økonomistyring for gymnasierne” afholdes den 6.-7. oktober 2021 på Comwell Portside i København. På kurset ser vi bl.a. på hvilke ressourcer, skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021 

Kurset afholdes den 11.-12. oktober 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. Hvad gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør. Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2021

Kurset afholdes den 5.-7. oktober 2021 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 10. SEPTEMBER 2021

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 14.-15. oktober 2021
 • Den 9.-10. december 2021

Begge moduler afholdes på Comwell Korsør (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

NYT KURSUS – STRATEGISK KOMMUNIKATION OG KRISEKOMMUNIKATION

– TILMELDINGSFRIST 1. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 2.-3. november 2021 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Dette kursus handler for det første om, hvordan du som leder bliver mere bevidst om din kommunikation, og hvordan du kan kommunikere på en måde, så der er tydelighed om budskaber, rammer og værdier. For det andet handler det om, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du skal tilrettelægge din kommunikation, når krisen rammer.
Kurset henvender sig til gymnasieledere, der ønsker at få styrket grundlaget for den interne og eksterne kommunikation samt de personlige kommunikationskompetencer. Er ledelsen ved at formulere en (ny) kommunikationsstrategi og -plan, kan det være hensigtsmæssigt, at der deltager flere fra samme skole.

NÅR ELEVER KLAGER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset afholdes den 10. november 2021 på Tivoli hotel i København. 
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases. Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.REALISERING AF STRATEGIEN 
– TILMELDINGSFRIST DEN 25. OKTOBER 2021

Kurset ”Realisering af strategien” afholdes den 25.-26. november 2021på Comwell Kellers Park. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen.SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 8. OKTOBER 2021

Kurset ”Sociale Medier” afholdes den 17.-18. november 2021 på Comwell Portside i København. Kurset giver dig viden og konkret træning i at bruge sociale medier professionelt og at forstå og mestre de mekanismer, der kan vinde medietid, skabe værdifulde netværk, forbedre samarbejder, samle folk om en sag og sikre branding. Kurset henvender sig til gymnasieledere og de medarbejdere, der har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl mv. på jeres platforme.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261