Nyhedsbrev

19. januar 2024

Husk tilmelding til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2024

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2024 er åben. 
Ledelsestræffet finder sted den 26.-27. februar 2024 på Hotel Nyborg Strand. 
Bemærk at der er tilmeldingsfrist den 5. februar 2024. Vi glæder os til at se jer.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf. 3318 8261


Nyt undervisningsmateriale om kunstig intelligens

I 2023 tog kunstig intelligens verden med storm, og efterspørgslen på undervisning i teknologien er enorm. Derfor lancerer faktatjekmediet TjekDet nu et undervisningsmateriale om kunstig intelligens med fokus på kildekritik.
Det gratis materiale Kunstig intelligens i skolen er målrettet elever i udskolingen samt ungdomsuddannelserne.
Gennem en række forskellige ressourcer, interaktive elementer og konkrete lektioner stiller materialet eleverne de mest centrale spørgsmål om kunstig intelligens – og hjælper dem med at komme nærmere svarene. Målet er at give eleverne indsigt i teknologien og inspiration til, hvordan de kan spotte vildledende og falsk information.
Kontakt: TjekDet, tlf. 9389 1244

Ny bekendtgørelse om ansøgning, elevfordeling og optagelse på de gymnasiale uddannelser

Den 18. januar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om ansøgning, elevfordeling og optagelse på de gymnasiale uddannelser i kraft. Bekendtgørelsen samler og ophæver bekendtgørelserne fra februar 2023 om hhv. ansøgning til de gymnasiale uddannelser og forrang til visse ansøgere samt elevfordeling, transporttid og optagelse på de gymnasiale uddannelser. 
STUK oplyser, at der i den sammenskrevne bekendtgørelse er indarbejdet følgende indholdsmæssige ændringer: 

  • Forrangsønske kan behandles på ansøgers vegne, hvis ansøgeren åbenlyst har ønsket forrang, men glemt at markere dette korrekt (§ 2). 
  • Præcisering af bestemmelsen vedr. handicapforrang (§ 5). 
  • Ansøgere, der ønsker ASF-forrang, gives mulighed for at angive, om de vil indgå i fordelingen til det pågældende uddannelsesønske på lige fod med andre ansøgere med samme prioritet uden forrang, hvis ikke de får forrang, før de prøves på deres næstprioriterede uddannelsesønske (§ 14, nr. 2). Ansøgere til pre-IB tilføjes som en undtagelse til bestemmelsen (§ 14, nr. 4). 
  • Førsteprioritetsinstitutionen gives mulighed for før tildeling af foreløbige pladser at påbegynde den standardiserede vurdering (§ 19, stk. 1 og § 26, stk. 1). 
  • Endvidere er foretaget mindre justeringer, herunder fremrykning af frister og datoer for centrale udmeldinger, som følge af at processen for elevfordelingen fra 2024 er justeret.
  • Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Ny lovbekendtgørelse samler ændringer på barselsområdet 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer på barselsområdet i en ny lovbekendtgørelse om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven): Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
Det drejer sig bl.a. om reglerne om retlige forældres mulighed for at overdrage orlov med barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer, som er trådt i kraft den 1. december 2023, og som finder anvendelse for forældre til et barn, der er født eller modtaget den 1. januar 2024 eller senere.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

DG i medierne:


Kommende kurser


PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE

– TILMELDINGSFRIST 19. FEBRUAR 2024

Kurset afholdes den 20. marts 2024 fra kl. 09.30-16.30 I MBK Kursuscenter i København.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 9. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 24. september 2024 fra kl. 09.30-16.30 på Comwell Middelfart.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2024

Kurset i foråret afholdes den 16.-18. april 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.-10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf. 3318 8261