Nyhedsbrev

23. januar 2023

Ny tjekliste til skoler om brug af billeder og video

Datatilsynet har den 13. januar udgivet en ny tjekliste vedr. brug af billeder og video. Den er målrettet folkeskolerne, men checklisten kan sagtens anvendes på ungdomsuddannelsesområdet.
Tjeklisten giver gode eksempler på, hvornår man f.eks. skal indhente samtykke, inden der sker behandling af personoplysninger ved brug af billeder og video.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 2869 4849

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser

Cirkulæret om satsregulering pr. 1. januar 2023 for tjenesterejser er opdateret.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 3318 8266

Nye undervisningsforløb til STX og HTX 

Life Fonden udgiver to nye undervisningsforløb til stx og htx. De to forløb er til henholdsvis:

  • Biologi B – Biologiforløb om slangebids forgiftning
  • Kemi B – Kemiforløb om ekstraktion af farve

Begge forløb forventes at kunne tages i brug fra efteråret 2023.
Læs mere om de to forløb på LIFE fondens hjemmeside.

Stipendier til Master i scienceundervisning

Novo Nordisk Fonden udbyder igen i år op til 10 meget favorable stipendier til gymnasielærere, som ønsker at gennemføre Master i scienceundervisning . Stipendierne dækker både kursusafgift og frikøb af gymnasielærerens tid til studierne. Stipendierne skal søges af leder/rektor på gymnasiale uddannelser. Fristen for at søge et af Novo Nordisk Fondens stipendier er den 1. marts 2023, hvilket er to måneder før Københavns Universitets ansøgningsfrist til optag på selve Master i scienceundervisning den 1. maj 2023.
Institut for Naturfagenes Didaktik holder online informationsmøder den 6. og 21. februar, hvor man kan høre mere om såvel uddannelsen som stipendiemulighederne. Tilmeld dig her til informationsmøderne.
Og ansøg her om stipendier.
Kontakt: Specialkonsulent, Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet, tlf: 3532 0537

Refusion af udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge i 2023

Kulturministeriet har den 18. januar udsendt en dispensationsmeddelelse vedrørende ansøgning om refusion af udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge i 2023. Der dispenseres fra § 8 stk. 2 og stk. 3 og § 9 stk. 2 i BEK nr. 1972 af 25. oktober 2021. I 2023 fastsættes refusionsprocenten til 50 pct. og fra nu og til og med 31. december 2023 kan ikke-kommunale indkøbere indberette forhåndsbooking af forestillinger løbende. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf. 3318 8274

Europæisk konference om udfordringerne ved klimaforandringer og digitalisering i uddannelse

I lyset af de stigende klimaforandringer og digitaliseringstempoet står nutidens skoler over for store udfordringer. Derfor inviterer det tyske kontor for Erasmus+ til konference om, hvordan Erasmus+-projekter inkl. eTwinning kan være med til at håndtere dette.
Seminaret henvender sig til dig, der enten arbejder inden for grundskole- gymnasie- eller erhvervsuddannelsesområdet eller er ansat på en læreruddannelse. Desuden er repræsentanter for Erasmus+ Teacher Academies og Jean Monnets også velkomne.
Du kan både være interesseret i Erasmus+ Key action 1 og 2, samt eTwinning.
Det er den 3.-5. maj 2023 og konferencen foregår på engelsk.
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har mulighed for at sende op til tre deltagere til konferencen. For at komme i betragtning skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema, hvor du begrunder din motivation for at deltage.
Udgifter til rejse og ophold dækkes af Erasmus+-programmet.
Ansøgningsfristen er den 15.02.2023. Tilmeldingen foregår gennem platformen Salto E-T, hvis det er første gang du søger, skal du oprette dig som bruger.

Kursus om negativ social kontrol for fagpersoner, der arbejder med minoritetsbørn- og unge

Negativ social kontrol kan have en negativ indvirkning på børns trivsel og udvikling, og kan føre til splittelse mellem kulturer og forældres låsning i konservative normer og værdier. Derfor er det vigtigt at fagpersoner har viden om social kontrol i minoritetsmiljøer, fordi det kan hjælpe dem med at forstå og tackle de udfordringer, som børn og unge fra disse miljøer kan stå overfor.  På kurset får du en grundig indføring i de bagvedliggende kulturelle og religiøse mekanismer, som den negative sociale kontrol udspringer fra.
Kurset afvikles på følgende datoer:

  • Roskilde, torsdag den 23. marts 2023
  • Odder, mandag den 20. marts 2023
  • Roskilde, torsdag den 23. marts 2023
  • Odder, mandag den 20. marts 2023

Det koster 1.995 kr. ex moms af deltage. Læs mere om kurset og tilmeld dig her. Det er også muligt at booke et heldagskursus på egen skole.
Kontakt: Henrik Kokborg, tlf: 4233 0966

Kommende kurser

PSYKISK ARBEJDSMILJØ – DEN RETLIGE REGULERING OG HÅNDTERING AF KONKRETE SAGER
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 28. februar 2023 fra kl. 09.30-14.00 på Tivoli Hotel i København.
På kurset sætter vi fokus på den retlige ramme og konkretiserer problemstillingerne ved inddragelse af sager, hvor domstolene har taget stilling til arbejdsgiveres erstatningsansvar, afskedigelsessager mv. begrundet i mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere. Det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.UDSOLGT – PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 22. marts 2023 fra kl. 09.30-16.30 hos IDA mødecenter i København
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds-og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasialinstitution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.
Kurset er pt. udsolgt. For at komme på venteliste kan man sende en mail til mail@danskegymnasier.dk

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier https://danskegymnasier.dk/kurser/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261