Nyhedsbrev

21. januar 2022

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf er nu åben

Så er der åbnet for tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2022 på Nyborg Strand. Ledelsestræffet finder sted den 3.-4. marts. Tilmeldingsfristen er den 23. februar. Vi glæder os til at se jer.

Nye cirkulærer om seniortiltag – seniorbonus og frivillig fratræden

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 har parterne aftalt, at den hidtidige aftale om senior- og fratrædelsesordninger skal opdeles i to separate aftaler om henholdsvis seniorordninger og frivillig fratræden. 
Yderligere blev parterne enige om at etablere en seniorbonusordning, der betyder, at medarbejdere fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den sædvanlige årsløn. Cirkulæret om seniorbonus er nu udstedt og udmønter aftalerne om seniorbonus fra OK21 i henholdsvis CFU-forliget og Akademikerforliget.
Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2022. De aftalte bestemmelser om seniorbonus, jf. cirkulærets bilag A, har virkning fra den 1. april 2022. De ansatte har dog ret til fuld seniorbonus beregnet efter § 1, stk. 2, i hele kalenderåret 2022, dvs. fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022. Seniorbonussen udbetales ved førstkommende lønudbetaling i 2023.
De hidtidige bestemmelser om muligheden for at indgå frivillige fratrædelsesaftaler ved personalereduktioner er indført i et særskilt cirkulære om frivillig fratræden.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Spørgeskema om alkohol

Alkohol & Samfund har i forbindelse med projektet Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser – et alkoholforebyggende samarbejde brug for at afdække arbejdet med alkoholforebyggelse og unge i grundskolen, på efterskoler, ungdomsuddannelser og i kommunen. De har derfor i samarbejde med COWI udviklet en spørgeskemaundersøgelse, som skal give vigtig viden til det videre arbejde i projektet med at styrke en fælles alkoholforebyggende indsats til unge i 2022 og 2023. 
Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til Sundhedsfremme og Sygdomsforebyggelse, og Danske Gymnasier sidder med i dets referencegruppe.
Det tager cirka 5 minutter at besvare spørgeskemaet.
Besvarelserne er anonyme, og oplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR). Deltagelse er frivillig, og deltagerne kan til enhver tid forlade spørgeskemaet.
Kontakt: Projektleder i Alkohol &Samfund, Freja Jørgensen.

Ministeren fik overrakt handleplan for bæredygtig uddannelse

Danske Gymnasier er blandt de mere end 20 uddannelsesorganisationer bag en handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling, som i sidste uge blev overrakt til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Planen skal sikre, at klima- og bæredygtighedsdagsordenen bliver en integreret del af alle uddannelser, lige fra folkeskole til de videregående uddannelser.
Konkret foreslår planen, at der nedsættes et Nationalt Råd for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling og etableres syv uddannelsespartnerskaber for bl.a. de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og voksen- og efteruddannelserne. Det er også tanken, at der skal igangsættes forsøg med uddannelse for bæredygtig udvikling på uddannelserne.

BUVM inviterer til virtuel konference d. 3. februar 2022

Interesserer du dig for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse? Så deltag i BUVM’s konference d. 3. februar 2022. På konferencen får du nyeste viden om blandt andet uddannelse og job, forældreinvolvering og praksisfaglighed –  både fra forskere og innovative praktikere. 
Konferencen afholdes i forlængelse af BUVM’s udviklingsprogram for udskoling og styrket fundament for valg af ungdomusuddannelse, og resultaterne af de tre års udviklingsarbejde vil også blive præsenteret på konferencen. 
Find program og tilmelding her.Det er nu muligt at søge om projektstøtte til ungdomsuddannelserne 

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler og der er nu åbent for forårets ansøgningsrunde, med ansøgningsfrist den 21. marts 2022 (kl. 23.59).
I ansøgningsrunden for puljemidler forår 2022 alle ungdomsuddannelser kan søge inden for disse fokusområder:

  • Innovation, iværksætteri og entreprenørskab: Ledelse, organisation & forankring
  • Udvikling af innovations- eller iværksætterundervisning i emner og fag på ungdomsuddannelserne

Læs om ansøgningsprocessen.
Få rådgivning.
Der afholdes informationswebinar om ansøgningsrundenden 8. februar.

Kommende Kurser:

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261