Nyhedsbrev

12. januar 2024

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf er nu åben

Så er der åbnet for tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2024 på Hotel Nyborg Strand. 
Ledelsestræffet finder sted mandag den 26. februar kl. 10.00 til tirsdag den 27. februar kl. 12.00. 
Invitation, program, workshopbeskrivelser samt tilmeldingslink finder I på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Bemærk tilmeldingsfristen er den 5. februar 2024
Vi glæder os til at se jer.

Klimaalliancen holder inspirationswebinar om nyt NV-forløb i Science og Medborgerskab

Hvordan skaber vi kompetente medborgere ud af vores elever, som kan bidrage til at ændre verden i en mere bæredygtig retning? Det er omdrejningspunktet for et udviklingsprojekt som Frederiksberg Gymnasium fortæller om på et gratis webinar den 15. januar kl.14-15.30 
Webinaret henvender sig til gymnasiernes NV-ansvarlige, NV-lærere og ledere med ansvar for science.
Forløbet er udviklet i samarbejde med Gladsaxe og Frederiksborg Gymnasium, og er støttet af Villum fonden.
Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig på Klimaalliancens hjemmeside.

Webinar om tidsregistrering 

Tirsdag d. 9. januar afholdt Danske Gymnasier et medlemswebinar om den kommende lov om tidsregistrering. En optagelse af webinaret og diverse materialer finder du på foreningens hjemmeside bag login. Materialerne vil blive opdateret løbende. 
Vær opmærksom på at optagelsen af webinaret kun er tilgængeligt i én uge
Kontakt: Nina Andreasen, tlf: 3318 8274

Medarbejderes adgang til at konvertere seniorbonus til ekstraordinær pensionsindbetaling

Sekretariatet har været i dialog med STUK vedrørende medarbejderes mulighed for at konvertere seniorbonus optjent i 2024 til ekstraordinær pensionsindbetaling i henhold til cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage.
Det følger af cirkulærebemærkningerne til cirkulærets § 2, stk. 3, at: “Seniorbonussen udbetales månedligt sammen med den faste løn.” 
Styrelsen forstår cirkulærebemærkningen således, at medarbejdere kan anmode om at få den optjente seniorbonus indbetalt som et ekstraordinært pensionsbidrag i stedet for at få seniorbonussen udbetalt. 
For så vidt angår seniorbonus optjent i 2023, gælder reglerne i cirkulære om seniorbonus, dog med de undtagelser, der fremgår af punkt 5 i cirkulære om aftale om seniorbonus og seniordage. Da adgangen til at få seniorbonussen konverteret til et pensionsbidrag ikke adresseres her, er det således blot det dagældende cirkulære, der finder anvendelse. 
Det følger af § 2 i cirkulærets bilag A om aftalte bestemmelser om seniorbonus, at den ansatte har ret til at konvertere seniorbonussen til bl.a. ekstraordinært pensionsbidrag. Det fremgår desuden, at valget træffes for ét år ad gangen, ligesom en ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest den 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling. 
 Medarbejdere kan således godt konvertere deres seniorbonus optjent i 2023 til ekstraordinært pensionsbidrag, dog under forudsætning af, at skolen har fået meddelelse herom senest den 1. oktober 2023. 
 Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 33318 8266

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2024 for tjenesterejser

Satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser er reguleret med virkning for 1. januar 2024 ved cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2024 for tjenesterejse.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 33318 8266

DGS afholder Gymnasieelevernes Klimatopmøde

Den 28. februar klokken 10-15.15 afholder DGS, Gymnasieelevernes Klimatopmøde i Odense. 
Klimatopmødet er for alle interesserede gymnasieelever, som ønsker at lære om, hvordan de bringer den grønne omstilling ind på deres uddannelser.
Der kommer til at være fede oplæg og workshops, samt rig mulighed for at erfaringsudveksle med klimaråd fra hele landet.
Find mere info og tilmeldingslink på facebookbegivenheden.

Lettere at søge refusion til køb af børne- og ungdomsteater

Kulturministeren giver en dispensation, så ikke-kommunale institutioner som ungdomsuddannelser, private skoler og private daginstitutioner også i 2024 lettere kan søge refusion for udgifter til køb af børneteater og scenekunst for unge.
Dispensation betyder, at ønsket om refusion ikke længere skal varsles et halvt år i forvejen, og der vil være sikkerhed for at få refunderet 50 procent af de refusionsberettigede udgifter, når en privat skole, daginstitution eller ungdomsuddannelse køber en forestilling. En tilsvarende dispensation har været udstedt for andet halvår af 2022 og i hele 2023, og reglerne om varsling et halvt år i forvejen og løbende fastsættelse af refusionsprocenten har vist sig overflødige. Derfor dispenseres igen i 2024.
Kulturministeren har den 5. januar 2024 sendt en ændret bekendtgørelse i høring, så der for fremtiden ikke er behov for at foretage ovenstående dispensationen.
Læs dispensationsmeddelelsen og læs mere om ordningen hos Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøgere til Erasmus+ kan nu tilmelde sig skrivecafé 

Der er åbent for skrivecafe i København for ansøgere til Erasmus+ Small-scale Partnerships og Cooperation Partnerships (KA2)
Skrivecaféen finder sted onsdag den 7. februar 2024 fra klokken 13.00 til 17.00 på Vibenshus Gymnasium, Jagtvej 163, 2100 København. Tilmeld dig her.
Kontakt: Fuldmægtig, Simone Hvid Nielsen, tlf: 7231 8702

DG i medierne:

Kommende kurser


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2024

Kurset i foråret afholdes den 16. – 18. april 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.- 10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261