Nyhedsbrev

17. januar 2023

Tilmeldingen til Danske Gymnasiers Ledelsestræf er nu åben

Så er der åbnet for tilmelding til Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2023 på Nyborg Strand. Ledelsestræffet finder sted den 2.-3. marts. Tilmeldingsfristen er den 22. februar. Vi glæder os til at se jer.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf. 3318 8261

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udsendt et cirkulære om tjenesterejseaftalen

Parterne henleder i forbindelse med den reviderede aftale opmærksomheden på protokollatet vedrørende medarbejderinddragelse i grøn omstilling på statslige arbejdspladser, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Af protokollatet fremgår bl.a. følgende:
”Behovet for øget bæredygtighed, herunder nedbringelse af CO2-udslippet, er en global udfordring, hvor der er behov for at finde lokale løsninger.
Parterne er enige om, at fokus på grøn omstilling bør inkorporeres i de statslige arbejdspladsers nuværende og fremtidige opgaveløsning, samt generelt i forhold til indretningen af de statslige arbejdspladser”.
Du finder cirkulæret her.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf. 5189 6397

Dispositionsbegrænsninger i 2022

Børne- og undervisningsministeriet har d. 9. januar udsendt et orienteringsbrev om dispositionsbegrænsninger i 2022. Der er tale om tre dispositionsbegrænsninger; 

  • udmøntning af Statens indkøbsprogram fase 16, 
  • konsulentbesparelser på Finansministeriets brugerfinansierede område og 
  • ændret betalingsform på Digital Post. 

I alt er der tale om 20,9 mio. kr. for institutionerne samlet set for alle institutioner med udbud af almene voksenuddannelser, almengymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og gymnasial supplering. Dispositionsbegrænsningen fratrækkes grundtilskuddene og fordeles efter det forventede forbrug for den enkelte institution eller institutionstype. 
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf 3318 8274

Unge advares mod at bidrage til hvidvask

Politiet har netop afholdt en landsdækkende politiaktion mod såkaldte ”muldyr”, dvs. personer der med eller uden deres vidende bidrager til at hvidvaske penge fra økonomisk kriminalitet.
Unge er i særlig risiko for uforvarende at begå kriminalitet, fordi mange unge ikke kan gennemskue det kriminelle aspekt i at agere ”muldyr” eller de mulige konsekvenser for dem selv og andre. For at udbrede kendskabet til risikoen for at blive lokket til at hvidvaske penge fra økonomisk kriminalitet har Det Kriminalpræventive Råd udarbejdet en kort dokumentar med dertilhørende undervisningsmateriale.
Desuden har politiet i samarbejde med SSP lavet en vejledningsfolder til fagprofessionelle, der arbejder med unge, der enten allerede er muldyr eller er i risiko for at blive det.
Politiet har ligeledes udarbejdet plakater og flyers i flere formater, der advarer om risikoen. Hvis du er interesseret i at få fat i dem, så skriv til Karina Vittarp Gøling.
Kontakt: Anja Schulze-Larsen (om undervisningsmaterialet) eller specialkonsulent Lars Nørr Mikkelsen (om vejledningsfolderen), tlf: 2544 7681 eller 2325 2804

Bedre alkoholkultur blandt unge

Alkoholkulturen på ungdomsuddannelserne er til debat og mange (herunder de unge selv) efterspørger ændringer. Men hvordan kan ungdomsuddannelserne bidrage til en festkultur uden drikkepres og hvordan forebygger vi bedst negative konsekvenser ved alkoholbrug? 
Projekt PAS, SSP Samrådet og Sundhedsstyrelsen inviterer til virtuelt oplæg om rusmiddelforebyggende undervisning på ungdomsuddannelserne.
Det er onsdag den 15. marts, Kl. 13.00-14.00 og det er gratis at deltage. Du tilmelder dig her
Oplægget, der foregår på Teams, henvender sig til ledelsen på ungdomsuddannelserne. Når du er tilmeldt, vil du modtage et link til deltagelse (på mail) en time før oplægget starter. 
Oplægsholder er Søren Holm, Ph.d. i Folkesundhedsvidenskab og udvikler af PAS-materialet. 
Kontakt: Søren Holm, tlf: 6169 4986

Kom med i EVA’s nye gymnasiepanel

EVA efterlyser gymnasielærere og -ledere, som har lyst til at sætte deres præg på EVA’s undersøgelser på gymnasieområdet, til deres nye gymnasiepanel.
Som medlem af EVA’s nye gymnasiepanel får du mulighed for at dele dine perspektiver på, hvad der fylder i hverdagen på gymnasieskolerne, og du vil blive inviteret med ind i det maskinrum, hvor EVA udformer undersøgelser og udgivelser.
Deadline for tilmelding er 10. februar. Læs mere om, hvordan du deltager, her:
Kontakt: Kristian Quistgaard Steensen, Konsulent i EVA, , 3525 4733

Gratis læringsplatform aftabuiserer sorg og død

Vennerne og den øvrige omgangskreds er vigtige i forhold til at undgå, at den unge sorgramte trækker sig, fordi de føler sig anderledes, og for at undgå at den unge fagligt og socialt blive hægtet af studiet, fritidsaktiviteter og venskaber, hvorved livsvigtige erfaringer, der skabes i samværet med jævnaldrende unge, udebliver. 
’&Sorgen’ er en ny gratis app, som skal hjælpe unge til at forstå, hvad sorg er, hvad sorg gør ved os, hvad sorg gør ved venskaber, og hvordan man kan støtte en ven i sorg. Sorg-appen er en gratis læringsplatform, hvor sygdom, død og sorg bliver italesat og aftabuiseret. Den henvender sig til unge mellem 14 og 25 år, både til den sorgramte og den sorgramtes omgivelser, familie, venner og lærere, der ofte gerne vil hjælpe, men ikke ved hvordan. Hensigten med appen er at skabe et rum for, at sorg er noget, vi kan tale om og hjælpe hinanden med.
Kontakt: Dig, mig og Sorgen, Kirsten Bærentzen 

Energistyrelsens materialer om energibesparende tiltag til uddannelsesinstitutioner – Nu med link

Energistyrelsen har i samarbejde med relevante parter udarbejdet en række materialer til ophæng på uddannelsesinstitutioner med gode råd og påmindelser om energibesparende adfærd. Du finder alle materialer her, hvor der også er mulighed for at downloade en version med plads til eget logo.
Ønsker I at benytte en version med Danske Gymnasiers logo på, kan den tilsendes ved at henvende sig til sekretariatet. 
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf 3318 8274

Kommende kurser

PSYKISK ARBEJDSMILJØ – DEN RETLIGE REGULERING OG HÅNDTERING AF KONKRETE SAGER
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 28. februar 2023 fra kl. 09.30 – 1400 på Tivoli Hotel i København.
På kurset sætter vi fokus på den retlige ramme og konkretiserer problemstillingerne ved inddragelse af sager, hvor domstolene har taget stilling til arbejdsgiveres erstatningsansvar, afskedigelsessager mv. begrundet i mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere. Det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

UDSOLGT – PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 22. marts 2023 fra kl. 09.30-16.30 hos IDA mødecenter i København
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds-og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasialinstitution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.
Kurset er pt. udsolgt. For at komme på venteliste kan man sende en mail til Danske Gymnasier.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261