Nyhedsbrev

14. januar 2022

Lov om beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling er vedtaget

Folketinget vedtog den 21. december 2021 en lov, som har til formål at styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer direkte i lovgivningen. LGBTI-personer omfatter med lovforslaget homo- og biseksuelle, transpersoner og interkønnede.
Loven indebærer blandt andet, at der i forskelsbehandlingsloven indsættes et forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Eksempler på kønsudtryk er valg af tøj, frisure, makeup, adfærd, bevægelse og tale. 
Indtil nu har beskyttelsen af LGBTI-personer været indfortolket i lovgivningen, og der har altså ikke været et eksplicit forbud mod forskelsbehandling som følge af de nævnte karakteristika både inden og uden for arbejdsmarkedet. I forskelsbehandlingsloven indsættes nu et forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Forbuddet medfører ikke en pligt til at stille særlige fysiske faciliteter til rådighed som eksempelvis kønsneutrale toiletter og omklædningsrum.
Samtidig giver den nye lov direkte mulighed for at klage til Ligebehandlingsnævnet for at sikre håndhævelsen af forbuddet mod diskrimination. Klageadgangen til Ligebehandlingsnævnet giver mulighed for godtgørelse til LGBTI-personer i sager om forskelsbehandling. Endvidere finder princippet om den delte bevisbyrde anvendelse.
Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at der gælder et forbud mod forskelsbehandling af LGBTI-personer i forbindelse med ansættelsen, under ansættelsen og i forbindelse med opsigelsen af et ansættelsesforhold.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2022.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Høringssvar til foreslåede ændringer i optagelsesbekendtgørelsen

Danske Gymnasier har den 12. januar afgivet høringssvar til en foreslået ændring i optagelsesbekendtgørelsen, der indebærer en ophævelse af de gældende regler om muligheden for udskudt uddannelsesstart for elever, der har været på udlandsophold. Forslaget betragtes som en ændring, der sker i forlængelse af elevfordelingsaftalen af 10. juni 2021, men Danske Gymnasier vurderer ikke, at denne ændring er en forudsætning for, at den nye elevfordelingsmodel kan fungere, og forholder sig derfor kritisk til forslaget. 
Det er foreningens overbevisning, at aftaleteksten ikke forholder sig til udskudt uddannelsesstart for elever, der har været på udlandsophold, de såkaldte ”overliggere”, og at det må være muligt at håndtere disse elever i Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. 
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622 

Webinar: Innovation i Gymnasiet – ledelsesperspektiver

Innovation er blevet en del af gymnasiet, i mange former og med varierende succes. Derfor sætter Fonden for Entreprenørskab på et webinar fokus på forskellige forståelser af innovation, og særligt på hvordan ledelsens fokus er afgørende for, hvad der sker – også i praksis.
På webinaret fortæller forskellige aktører fra gymnasieverdenen om forskellige måder at gribe innovation og ledelse an på. Fonden for Entreprenørskab præsenterer et nyudgivet materiale baseret på det arbejde en udviklingsgruppe af gymnasieledere lavede i efteråret 2021. I arbejdet blev der sat fokus på generel ledelsesteori og på en række ledelsestemaer.
Bliv klogere på ledelse, på innovation og få ny inspiration til ledelse ud i praksis.
Se mere her.

Digitale debatter om europæernes digitale fremtid til undervisningsbrug

Tænketanken Mandag Morgen er gået sammen med borgerrettighedsbevægelsen Kritik Digital om at lave en række digitale talks med fokus på den digitale omstilling i et europæisk perspektiv.

 • 20. januar 2022 kl. 13:00: Hvordan bruger vi borgernes sundhedsdata ansvarligt?
  Samtale med Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, og Mads Vestergaard, filosof og forfatter.
 • 21. januar 2022 kl. 10:30: Hvordan arbejder EU med de digitale udfordringer, som borgerne konfronteres med?
  Samtale med Margrethe Vestager, ledende næstformand i EU-Kommissionen, kommissær for konkurrence, formand for Kommissærgruppen om et ‘Europa Klar til den Digitale Tidsalder’
 • 9. februar 2022 kl. 10:00: Er Facebooks tilsynsråd Europas nye højesteret for digital ytringsfrihed?
  Samtale med Martin Ruby, Head of public policy for Benelux og Norden i Facebook, og Vincent Hendricks, professor og leder for Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet.

Debatterne består hver især af: 

 • En kort informationsvideo, der introducerer temaet i øjenhøjde med unge.
 • En digital debat i form af livestreamet debat/samtale hvor klassen har mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer
 • En række spørgsmål man kan arbejde med i klassen, som kan inspirere til diskussioner om de rejste digitale dilemmaer.

Læs mere om projektet og tilmeld dig her.


Kommende Kurser:

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261