Nyhedsbrev

3. maj 2023

Guide til søgetal på uddannelsesstatistik.dk

Du kan nu se årets søgetal til ungdomsuddannelserne i BUVMs datavarehus, uddannelsesstatistik.dk.
Sekretariatet har udarbejdet en kort guide til, hvordan man finder og tilpasser de forskellige visninger af ansøgertallene. Tallene kan ses på tværs af uddannelsesinstitutioner og fordeles på en række variable fx ansøgernes bopælskommuner, afgivende institution, ansøgte institution og karakteristika om ansøgerne som alder, køn, herkomst, forældres uddannelse mv.
Guiden ligger på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift/Uddannelserne 
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Papir med gode råd til blå bog (CHC)

Danske Gymnasier og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har udarbejdet en række gode råd til eleverne i blå bog-udvalget, som er sendt til alle DG’s medlemsskoler i denne uge.
Flere steder er processen for blå bøger til dette skoleår afviklet, men det er organisationernes håb, at gymnasierne har lyst til at inddrage forslagene i næste skoleår.
Det er tanken, at de gode råd skal drøftes lokalt på gymnasiet med elevrådet, inden de tages i brug og videreformidles til blå bog-udvalget. Det er ligeledes tanken, at forslaget om formulering af studie- og ordensreglerne indarbejdes i det lokale regelsæt. 
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266, eller Camilla Huniche, tlf: 3318 8268,

Danske Gymnasier og LIFE Fonden holder workshops om at styrke den naturvidenskabelige dannelse og uddannelse

Danske Gymnasier og LIFE Fonden søsætter i fællesskab et pilotprojekt, som skal afdække, hvordan vi bedst styrker undervisningen i STEM (Science, Technology, Engineering og Mathemathics) på gymnasierne. 
Derfor afholdes der i efteråret 2023 fem workshops – en i hver af de fem regioner, for rektorer, naturvidenskabskoordinatorer og naturvidenskabelige gymnasielærere på DG’s medlemsgymnasier
De fem regionale workshops afholdes på følgende datoer 
•    Den 29.8 2023 på Vesthimmerlands Gymnasium
•    Den 30.8.2023 på Skanderborg Gymnasium
•    Den 5.9.2023 på Solrød Gymnasium
•    Den 6.9 2023 på Rosborg Gymnasium
•    Den 11.9 2023 på LIFE Campus, Kgs. Lyngby 
Tanken er, at input fra de fem workshops skal give inspiration til, hvordan gymnasier, Danske Gymnasier og LIFE Fonden kan arbejde tættere sammen om at styrke og forankre lokale STEM-indsatser på gymnasierne. 
Du tilmelder dig en af de fem workshops ved at klikke på den.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 eller Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267 

Kommende kurser

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu i Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

KURSUS FOR NYE PÆDAGOGISKE LEDERE 
– TILMELDINGSFRIST 11. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 14.-15. september 2023 på Comwell Kellers Park og den 22. januar 2024 på MBK kursuscenter i København.
På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Der er fokus på at give viden om og redskaber til de styrings- og ledelsesmæssige opgaver, der ligger i rollen som pædagogisk leder.
Kurset henvender sig til pædagogiske ledere, der er nye eller forholdsvis nye i rollen og giver en introduktion til emner som ledelse af gymnasieskolens kerneydelse, arbejdet i ledelsesteamet, gymnasieskolens formelle struktur og organisering, forvaltningsmæssig håndtering af personalesager, ledelsesopgaven som pædagogisk leder mm.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 11. AUGUST 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 12. september 2023 kl. 9:30-16:30
  2. Den 12. oktober 2023 kl. 9:30-16:00
  3. Den 14. november 2023 kl. 9:30-16:00
  4. Den 7. december 2023 kl. 9:30-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus, På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – Tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE 
– TILMELDINGSFRIST DEN 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 5.-6. oktober 2023 på Comwell Copenhagen Portside. På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN 
– TILMELDINGSFRIST 6. SEPTEMBER 2023

Kurset afholdes den 9.-10. oktober 2023 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset gennemgås faserne i det enkelte ansættelsesforhold, herunder hvad der gælder fra stillingsopslaget, gennem ansættelsen til medarbejderens ophør på gymnasieskolen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 8. SEPTEMBER 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261