Nyhedsbrev

26. april 2023

Oversigt over rammerne for anmelde- og underretningspligt i elevsager

Gymnasieskolerne kan komme i en situation, hvor elevadfærd har sådan karakter, at skolen har brug for at vurdere, hvorvidt den udover håndtering efter egne studie- og ordensregler, også skal reagere i forhold til politi og kommune.
Danske Gymnasier har på baggrund af BUVM’s vejledning om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser samt Social-, Bolig- og Ældreministeriets rådgivning lavet en gennemgang af, hvad skolerne skal være opmærksomme på ved denne vurdering samt et forslag til et sagsforløb, som skolerne kan følge, hvis en svær elevsag måtte opstå. Gennemgangen findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under: Skabeloner og vejledninger/studie- og ordensregler.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266  eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Høringssvar til forslag om ændring af ophavsretsloven

Danske Gymnasier har den 11. april afgivet høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om ophavsret til Kulturministeriet (gennemførsel af dele af EU-direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked). 
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

Ny vejledning om censorkompetence

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i denne uge udgivet Vejledning til censorkompetence ved gymnasiale prøver
Vejledningen beskriver hvilke krav en underviser skal efterleve for at være kvalificeret til at være censor. Derudover er der en kort beskrivelse af rektors ansvar.
Kontakt: Jonas Benzarti, eller Jens Refslund Poulsen


Brev fra STUK vedr. virtuelt censorudvekslingsmøde

STUK har den 19. april 2023 udsendt brev til de gymnasiale institutioner vedrørende virtuelt censorudvekslingsmøde. Mødet afholdes den 8. maj 2023 kl. 13-15, hvor det er obligatorisk for alle institutioner at deltage. 
Formålet med mødet at sikre bedre koordinering i forhold til færdiggørelsen af censurplanen frem mod den fulde offentliggørelse af eksamensplanen den 12. maj 2023.
Brevet fra STUK ligger på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift/Censur/ Virtuelle censorudvekslingsmøder 2023
Kontakt: Jonas Benzarti, eller Jens Refslund Poulsen

Et par ledige pladser på foreningens netværksmøde/kursus om arbejdstid

Danske Gymnasier holder den 28. april et netværksmøde/kursus om arbejdstid I Middelfart for gymnasieledere. Der er stadig et par ledige pladser og tilmelding kan ske til kvi@danskegymnasier.dkLæs mere her.  
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261 eller Sine Dreyer Skjoldan, tlf: 3318 8273

Kommende kurser

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu i Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 11. AUGUST 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 12. september 2023 kl. 9:30-16:30
  2. Den 12. oktober 2023 kl. 9:30-16:00
  3. Den 14. november 2023 kl. 9:30-16:00
  4. Den 7. december 2023 kl. 9:30-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 27.-29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus, På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – Tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 8. SEPTEMBER 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261