Nyhedsbrev

19. april 2023

Ny analyse fra Danske Gymnasier

Unge, der starter på gymnasiet med mellem 5 og 6 i snit fra grundskolen klarer sig godt videre i uddannelsessystemet og bruger i højere grad end andre unge deres studentereksamen til at søge ind på en af velfærdsuddannelserne. Det viser en analyse, som Danske Gymnasier har lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
78 pct. af dem bliver studenter, og mere end to tredjedele af dem tager efterfølgende en videregående uddannelse. Hæves karakterkravet til gymnasiet til 6 vil de være afskåret fra en studenterhue.
Læs hele analysen under Gymnasiet i tal på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Høringssvar til udkast til ændring af AGV-tilskudsbekendtgørelsen

Danske Gymnasier har den 27. marts afgivet høringssvar til udkast til ændring af AGV-tilskudsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen ændres som følge af nye regler for elevfordeling og kapacitetsstyring. I forhold til den gældende bekendtgørelse er der i AGV-tilskudsbekendtgørelsen foretaget ændringer i § 10 (udgået), §§ 11-12 er indsat som nye paragraffer, og der er ændret i § 13, stk. 2 og § 16, stk. 3.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Kommende kurser

WEBINAR OM FØLELSESMÆSSIGE KRAV I ARBEJDET PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER
– TILMELDINGSFRIST 17. APRIL 2023

Danske Gymnasier, Gymnasieskolernes Lærerforening og BFA Velfærd og Offentlig administration inviterer til webinarer om arbejdsmiljøarbejdet på de gymnasiale uddannelser.
Det første webinar omhandler Følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser og afholdes den 17. april 2023 kl. 15.00-16.30. Det er målrettet ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter på de gymnasiale arbejdspladser.

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 26. september 2023 fra kl. 09.30-16.30 på Radisson Blu i Aarhus.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER

– TILMELDINGSFRIST 11. AUGUST 2023

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 12. september 2023 kl. 9:30-16:30
  2. Den 12. oktober 2023 kl. 9:30-16:00
  3. Den 14. november 2023 kl. 9:30-16:00
  4. Den 7. december 2023 kl. 9:30-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Portside i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

SOCIALE MEDIER0
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2023

Kurset afholdes den 27.- 29. september 2023 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus. Kurset er et 3-dagskursus, På kurset dykker vi ned i hvert enkelt socialt medie, så vi kan lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Vi bringer dig fra strategi til eksekvering – Tre dage med både strategi og teori, hvor vi primært opererer på strategisk og taktisk niveau, og med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig.
Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 8. SEPTEMBER 2023

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 12.-13. oktober 2023
  • Den 6.-7. december 2023

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse af et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261