Nyhedsbrev

22. marts 2024

Orientering om OK24-resultat

Danske Gymnasier har samlet en oversigt over indholdet af OK24-resultatet for AC-forliget. Forliget forventes vedtaget i løbet af marts og træder i kraft 1 april 2024, hvis vedtaget. 
Du finder overblikket på foreningens hjemmeside under skoledrift/overenskomst. 
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf: 22 66 82 75

 

Status på undervisningsmiljøet

Undervisningsmiljøtilsynet har gennemført deres statusundersøgelse for skoleåret 2022-23. Af resultatet fremgår bl.a., at kun ca. 1/3 af alle ungdomsuddannelser har udpeget Undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) blandt eleverne. 
Gymnasierne skal være opmærksomme på, at eleverne efter § 4 i Undervisningsmiljøloven har ret til at vælge undervisningsmiljørepræsentanter. I kan læse mere om Undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) på DCUMs hjemmeside
Undervisningsmiljøtilsynet kan kontaktes på tilsyn@dcum.dk eller telefon 72 26 54 00 (tast 2)
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf: 22 66 82 75

 

Orientering om ophavsret på prøver og test – mulighederne via Prøvebanken og Copydan Tekst & Node

STUK har 18. marts udsendt brev til lederne på alle skoler og uddannelsesinstitutioner om ophavsret på prøvesæt. STUK skriver, at de er blevet bekendt med, at prøvesæt ulovligt bliver delt i forskellige sammenhænge af blandt andre undervisere samt nuværende og tidligere elever/studerende og gør opmærksom på, at enhver deling online (fx via en hjemmeside, YouTube, Tik TOK og lign.) og fysisk er en krænkelse af ophavsretten. Styrelsen henstiller til, at ledelsen gør alle ansatte og elever/kursister bekendt med, at det ikke er lovligt at dele prøvemateriale.
Sekretariatet gør opmærksom på, at Prøvebanken giver onlineadgang til prøve- og eksamensopgaver via Unilogin. Lærere mv. kan her hente og anvende materialerne til brug i undervisningen samt terminsprøver o. lign. Endelig har man inden for rammerne af Copydan Tekst & Node-aftalen mulighed for at kopiere og dele eksamensopgaver fx via handouts i klassen eller digitalt på en passwordbeskyttet platform/skolens læringsplatform/administrative system som fx Lectio. Via Copydan Tekst & Node-aftalen må prøvesæt altid kopieres i deres helhed, og de er dermed undtaget fra den sædvanlige ”20/20-regel”. Læs mere her.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269
 

Gratis konference: Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til viden på nettet

Deltag i konferencen og forstå forandringerne, og hvordan man får adgang til viden i en fremtid, hvor algoritmer og kunstig intelligens bliver endnu mere styrende for, hvad man kan finde på nettet.
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Lex – Danmarks nationalleksikon, Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier, Danmarks Biblioteksforening og Danske Medier.
Læs mere om konferencen, se det foreløbige program og tilmeld dig (begrænset antal pladser tilbage). Det er gratis at deltage. Er det ikke muligt  at deltage fysisk, kan man livestreame konferencen hjemmefra. Man tilmelder sig livestreaming på samme side.
Konferencen finder sted onsdag den 3. april kl. 15.00-17.30 på Københavns Universitet i Chr. Hansen Auditoriet, Bartholinsgade 4A, 1356 København.

 

Kurser for elevrødder mm.

Elev- og Studenterkooperativet holder her i starten af maj både et opkvalificeringskursus for elevrepræsentanter i bestyrelser, og et bredere kursus for elevrødder.
På bestyrelseskurset vil der blandt andet være fokus på de juridiske rammer for en bestyrelse, hvordan økonomien på en ungdomsuddannelse er skruet sammen, og andet, der gerne skulle give et solidt fundament for at kunne deltage på lige vilkår i bestyrelsesarbejdet.
Det andet kursus har fokus på udvalgsarbejde, fx hvordan man rekrutterer og arbejder med frivillige, og  skaber et trygt rum at være frivillig i. Dette kursus sætter også fokus på eventplanlægning og afvikling, så det fx også kan være relevant for ledelsen i et festudvalg eller lignende sociale udvalg.
Begge kurser afholdes henholdsvis den 6. maj i Studenternes hus i Aarhus og den 8. maj i Studenterhuset i København.
Se priser og program for hhv. bestyrelseskurset og udvalgskurser.
Tilmelding til kurserne sker ved at skrive til kurser@esknet.dk 
Kontakt: Elev- og Studenterkooperativets daglige leder Mads Øbakke Vendelholt, tlf: 25550594

 

Nyt projekt vil modvirke kønsopdelt uddannelsesvalg og søger gymnasier til at være med

Med pilotprojektet ”Karriere Katalysatorerne – uden køn som begrænsning” ønsker DareGender at sikre, at gymnasieelever bliver så godt forberedt som muligt til at tackle kønsstereotyper, som potentielt kan påvirke deres fremtidige uddannelses- og arbejdsmæssige valg. Projektet vil gennem inspiration fra rollemodeller give eleverne større frihed til at vælge deres fremtidige uddannelser baseret på deres personlige karrieredrømme, snarere end at blive påvirket af samfundets kønsstereotyper.
DareGender er en organisation, der arbejder for, at alle mennesker har lige muligheder for at følge deres drømme og udleve deres livspotentiale – uanset deres køn. ”Karriere Katalysatorerne” er indtil videre bakket op af Danske Universiteter og Sygeplejestuderendes Landssammenslutningen. 
Hvis det har interesse at indgå i udviklingen af projektet, eller på anden måde støtte op om det, så kontakt Daniel Schweitz.

 

Tilmeld din klasse til Fælles-Tour nu og få friske og cykelglade elever! 

Den 8. april lyder startskuddet til den allerførste Fælles-Tour, hvor elever på landets ungdomsuddannelser hopper på cyklerne og dyster om billetter til Grøn koncert, højtalere, høretelefoner, Silent Disco, havefest til klassen, Tinderbox-billetter og meget mere.
Siden 2010 er antallet af cykelture blandt elever på ungdomsuddannelser faldet markant Kampagnen skal få eleverne tilbage på cyklen og samtidig skabe fællesskab og god energi i klassen. I kan altså være med i en sjov og landsdækkende cykeldyst med fede præmier (til både elever og lærer), få ideer til fællesskabende aktiviteter i klassen og bruge Fælles-Tour-quizzen, som gør eleverne klogere på verdenen. 
Fælles-Tour, der  bliver til i samarbejde mellem Cyklistforbundet og landets fem regioner, kører 8.-21. april og det er gratis at være med. Læs mere og tilmeld klassen til Fælles-Tour
 
 

Invitation til talk om danske unges drømme for fremtidens Europa

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til talk om unges drømme og samfundsengagement under Den Europæiske Ungdomsuge 2024. Vær med den 16. april kl. 16.30-18.00 hos Demokrati Garage, hvor unge stemmer som Nafisa Fiidow, Zóe Elkær Nicot og flere vil dele deres visioner for fremtidens Europa.
Samtalen vil tage afsæt i unges visioner for samfundet, og de initiativer, der kræves for at styrke ungdommens demokratiske engagement, og evaluere unges nuværende deltagelse i samfundet.
Det er gratis at deltage, og der kræves ingen forhåndstilmelding.
Læs mere.
Kontakt: Pernille Saabye, Fuldmægtig i Undervisnings- og forskningsministeriet, tlf: 7231 7977

 

DG i Medierne

Kommende kurser 


KURSUS FOR NYE PÆDAGOGISKE LEDERE
– TILMELDINGSFRIST 2. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 12.-13. september 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Ledelsesarbejdet på gymnasieskolerne er en vigtig del af de pædagogiske lederes rolle og opgave. På dette kursus kommer man rundt om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial uddannelsesinstitution. Målgruppen er pædagogiske ledere, der er nye eller forholdsvis nye i rollen.

 

LEDELSE AF TEAM, STUDIERETNINGER OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 2. AUGUST 2024

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 11. september 2024 kl. 10:00-17:00
  2. Den 8. oktober 2024 kl. 10:00-16:30
  3. Den 13. november 2024 kl. 10:00-16:30
  4. Den 4. december 2024 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

 

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 9. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 24. september 2024 fra kl. 09.30-16.30 på Comwell Middelfart.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

 

KURSUS I MEDIE- OG KRISETRÆNING
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 26. september 2024 på Comwell Middelfart.
Formålet med dette kursus er at klæde deltagerne på, så de er beredt og komfortabel, når de som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og man modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

 

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST 23. AUGUST 2024

Kurset i efteråret afholdes den 3.-4. oktober 2024 på Comwell Aarhus. 
På kurset ser deltagerne bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. De ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer man ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.

 

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.-10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

 

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 30. AUGUST 2024

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 9.-10. oktober 2024
  • Den 9.-10. december 2024

Begge moduler afholdes på Comwell Portside i København (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse til et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om de ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

 

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 13. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 24.-25. oktober 2024 på Comwell Portside i København.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset fokuseres der på aktuelle udfordringer, pligter og muligheder, når personalejuraen og overenskomsterne skal i anvendelse.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

 

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning). 
På kurset dykker deltagerne både ned i hvert enkelt socialt medie og lærer at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Kurset indeholder både strategi og teori, og det opererer primært på strategisk og taktisk niveau med øvelser og værksteder, hvor deltagerne prøver tingene af med udgangspunkt i eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at deltageren har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på gymnasiet platforme. Deltageren er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men er ikke på øverste avancerede niveau.

 

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACK OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 4. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 14.-15. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

 

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST 18. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 28.-29. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
På dette kursus udfoldes, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Der arbejdes med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og principperne omsættes i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Danske Gymnasier anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261