Nyhedsbrev

8. marts 2024

Præsentationer fra Ledelsestræffet

I lighed med tidligere år har vi lagt præsentationer fra workshops og plenum på Danske Gymnasiers hjemmeside Bag login Det var desværre ikke alle oplægsholdere, der medbragte slides eller efterfølgende har givet os lov til at offentliggøre dem.

Husk at varsle sommerferie senest med udgangen af marts 2024

Har skolen et andet feriemønster, end det der følger af GL-overenskomsten (20 dage forud for den 1. august og 5 dage efter den 31. juli), vil det være nødvendigt at udsende ferievarsel til medarbejderne. Varslerne er 3 måneder for hovedferien på 3 uger, der skal ligge i sommermånederne, og 1 måned for øvrig ferie. 
Ferievarslet kan med fordel sendes en gang årligt. Det kan med god fornuft være den 1. september hvert år, hvor det nye ferieår begynder. Hvis sommerferien – mindst 3 ugers ferie – ikke allerede er varslet, skal den varsles senest med udgangen af marts 2024.

Skabelon til ferievarsel for lærere:
”Varsling af hovedferie for sommeren 2024, hvor skolen holder sommerferielukket for alle lærere i perioden xx.xx 2024 – xx.xx 2024:
Du varsles hermed afvikling af din hovedferie for sommeren 2024.
Du vil have X feriedage til rådighed i ferieåret frem til den 31. august 2024. Dine feriedage varsles hermed til afvikling i følgende perioder:
X feriedage varsles til afvikling I perioden X DATO – X DATO 2024.
Hvis du har spørgsmål til ferievarslingen, bedes du kontakte din nærmeste leder”
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266 

Obligatorisk virtuelt censorudvekslingsmøde

STUK afholder, igen i år, et obligatorisk censorudvekslingsmøde. Mødet er planlagt til den 13. maj 2024 kl. 13-15. Formålet med mødet er, at institutionerne kan få de sidste mangler i deres eksamensplaner løst.
Censorudviklingsgrupperne er blevet opdateret siden sidste år. De nye censorudviklingsplaner kan læses her.
Det er, for hver gruppe, den øverste placerede institution, som er ansvarlig for at indkalde til det virtuelle møde. Denne institution er ligeledes mødeleder for mødet. STUK gør opmærksom på, at institutionernes repræsentant på mødet skal have beslutningskompetence til censurplanlægning.
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

Gratis konference: Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til viden på nettet

Igen i år afholder Lex – Danmarks nationalleksikon en konference om digital informationssøgning, som finder sted onsdag den 3. april kl. 15.00-17.30 på Københavns Universitet i Chr. Hansen Auditoriet, Bartholinsgade 4A, 1356 København.
Deltag i konferencen og forstå forandringerne og hvordan du får adgang til viden i en fremtid, hvor algoritmer og kunstig intelligens bliver endnu mere styrende for, hvad vi kan finde på nettet.
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Lex – Danmarks nationalleksikon, Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Gymnasier og Danmarks Biblioteksforening. 
Læs mere om konferencen, det foreløbige program og tilmeld dig (begrænset antal pladser). Det er gratis at deltage.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 3318 8269

DG i Medierne


Kommende kurser 

KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 8. MARTS 2024

Kurset afholdes den 17. april 2024 fra kl. 10.00-16.00 i MBK Kursuscenter i København.
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i arbejdstidsreglerne for gymnasielærere, konkrete værktøjer til planlægningen af arbejdstid, samt inspiration til håndtering af den nye lov om obligatorisk tidsregistrering. Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og pædagogiske ledere om deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.  

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2024

Kurset i foråret afholdes den 16.-18. april 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus. 

LEDELSE AF TEAM, STUDIERETNINGER OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 2. AUGUST 2024

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

  1. Den 11. september 2024 kl. 10:00-17:00
  2. Den 8. oktober 2024 kl. 10:00-16:30
  3. Den 13. november 2024 kl. 10:00-16:30
  4. Den 4. december 2024 kl. 10:00-17:30

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 9. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 24. september 2024 fra kl. 09.30-16.30 på Comwell Middelfart.
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds- og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasial institution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution. Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.

KURSUS I MEDIE- OG KRISETRÆNING
– TILMELDINGSFRIST 16. AUGUST 2024

Kurset afholdes den 26. september 2024 på Comwell Middelfart.
Formålet med dette kursus er at klæde dig på, så du er beredt og komfortabel, når du som talsperson skal i medierne på svære pressesager. Undervisningen vil være bygget op omkring teoretisk forståelse og praktisk træning, og du modtager individuel feedback fra underviseren. Kurset henvender sig til rektorer og/eller skolens talspersoner i mediesager. Evt. bestyrelsesdeltagelse vurderes også relevant.

ØKONOMISTYRING PÅ GYMNASIERNE
– TILMELDINGSFRIST 23. AUGUST 2024

Kurset i efteråret afholdes den 3.-4. oktober 2024 på Comwell Aarhus. 
På kurset ser vi bl.a. på, hvilke ressourcer skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv. Vi ser også på regnskabets indhold og opbygning, hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler. Derudover kommer vi ind på, hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan forvente i fremtiden. 
Kurset er målrettet gymnasieledere, og man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.


DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE – EFTERÅR
– TILMELDINGSFRIST 5. SEPTEMBER 2024

Kurset i efteråret afholdes den 8.-10. oktober 2024 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

KLAR TIL LEDELSE
– TILMELDINGSFRIST 30. AUGUST 2024

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

  • Den 9.-10. oktober 2024
  • Den 9.-10. december 2024

Begge moduler afholdes på Comwell Portside i København (inkl. overnatning).
Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger, opgaver og udfordringer, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset ”Klar til ledelse?” måske noget for dig. Kurset er et førleder-forløb, der skal bidrage til forberedelse til et kommende lederjob.
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

LEDELSE AF PERSONALET – HVAD SIGER JURAEN
– TILMELDINGSFRIST 13. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 24.-25. oktober 2024 på Comwell Portside i København.
Kursets formål er at give deltagerne overblik over de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasieskolerne. På kurset fokuseres der på aktuelle udfordringer, pligter og muligheder, når personalejuraen og overenskomsterne skal i anvendelse.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere, og det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

SOCIALE MEDIER
– TILMELDINGSFRIST 20. SEPTEMBER 2024

Kurset afholdes den 30.-31. oktober 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning). 
På kurset skal vi både dykke ned i hvert enkelt socialt medie, og lære at skabe resultater ved at bruge medierne i sammenhæng. Kurset indeholder både strategi og teori, og vi opererer primært på strategisk og taktisk niveau med øvelser og værksteder, hvor du prøver tingene af med udgangspunkt i dit eget gymnasium og sammen med andre, der sidder med samme udfordringer og muligheder som dig. Kurset henvender sig til medarbejdere, som har det daglige ansvar for gymnasiets sociale medier og er vant til at arbejde på platformene. På kurset forventes det, at du har mandat til at rette f.eks. tekniske fejl på jeres platforme. Du er allerede på et fornuftigt niveau og bruger selv sociale medier, men du er ikke på øverste avancerede niveau.

PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACK OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 4. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 14.-15. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet. 
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

REALISERING AF STRATEGIEN
– TILMELDINGSFRIST 18. OKTOBER 2024

Kurset afholdes den 28.-29. november 2024 på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning)
På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset henvender sig til rektor og ledelsesgruppen. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre, og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261