Nyhedsbrev

24. marts 2023

Slides fra Ledelsestræf 2023

Slides fra workshops og oplæg på Danske Gymnasiers Ledelsestræf 2023 er nu gjort tilgængelige som pdf’er på Danske Gymnasiers hjemmeside under  Årsmøde og Ledelsestræf bag login.
I forbindelse med workshoppen om præventivt arbejde med plagiat blev der udarbejdet en række gode råd til arbejdet med plagiat.
Ud af de mange spændende samtaler, der var på workshoppen, har sekretariatet plukket nogle syynspunktet ud om plagiat i en virkelighed, hvor redskaber som ChatGPT eksisterer:

Generelt

  • Forholdet mellem kernestof, faglige mål og kompetencer i fagenes læreplaner skal tage højde for anvendelsen af digitale hjælpemidler – altså det skal være en del af fagenes mål. 
  • Nye skriftlige eksaminer til sprogfagene. De skal passe til en daglig undervisning, hvor vi forsøger at stille opgaver, som ikke lægger op til snyd.
  • Nye opgavetyper, der indtænker den nye digitale virkelighed frem for forbud. 

I forhold til eleverne

  •  Alle niveauer bør arbejde og redefinere, hvad eleverne skal kunne – set i lyset af de nye muligheder.
  • Eleverne skal have teknologiforståelse som kompetence. 
  • Mere fokus på elevens proces fremfor produkt, så vi for alvor kan anerkende, at elever tør og prøver 

I forhold til lærerne

  • Motivere lærerne til at være nysgerrige på chat bot. 
  • Ledelsen kunne lægge op til faggruppeafklaring af, hvad man forbinder med plagiat, så alle lærerne er enige om fortolkningen.

Opgørelse af transporttid ved fordeling til gymnasiale uddannelser

I forbindelse med elevfordelingen i skoleåret 2023/24 opgør STIL transporttiden for ansøgere til stx, hhx, htx, toårig hf og pre-Ib til de institutioner, som ansøgerne selv har prioriteret. Derudover identificeres de institutioner og afdelinger, der udbyder ansøgerens 1. prioriterede uddannelse og ligger inden for 45 minutters transporttid fra ansøgerens bopæl.
Transporttiden opgøres på baggrund af rejseplansdata (ruteplaner) indhentet den 16. februar 2023 og ansøgerens folkeregisteradresse, som indhentes fra CPR-registret efter ansøgningsfristens udløb.
I 2023 indhenter STIL adresseoplysningerne i perioden 17. april til 30. april for ansøgere, der har søgt om optagelse senest den 12. april 2023. Det er dermed den folkeregisteradresse, som ansøgeren har i den periode, der lægges til grund for opgørelse af ansøgerens transporttid.
For ansøgere, der søger om optagelse efter den 12. april 2023, opgøres transporttiden på baggrund af folkeregisteradressen, som ansøgeren har på det tidspunkt, hvor ansøgningen behandles.
Læs mere her.
Kontakt: stuk.gk@stukuvm.dk


National Klimahandledag

Gymnasieskolernes Klimaalliance har planlagt en national Klimahandledag den 22. september 2023. Formålet med dagen er at sætte spotlight på gymnasiernes arbejde med klima- og bæredygtighedsdagsordenen. For at gøre programmet så fleksibelt og håndterbart som muligt for gymnasierne, åbnes dagen med en virtuel kick-off tale fra dagens hovedtalere. Derefter arbejder eleverne på det enkelte gymnasium med lokale arrangementer på gymnasiet eller i lokalområdet. Det kan være både faglige oplæg eller kreative workshops. Gymnasieskolernes Klimaalliance har udarbejdet et inspirationskatalog med gode ideer, som I er velkomne til at plukke i. Dagen afsluttes med et fællesarrangement fx koncert, modeshow eller klimacafé på gymnasiet eller med at eleverne deltager i en nærliggende Fridays for Future demonstration.
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 eller Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274


Se eller gense webinar om Optagelse.dk

I sidste uge den 1. og 2. marts afholdt STIL et webinar om Optagelse.dk for medarbejdere på de gymnasiale uddannelser, der arbejder med Optagelse.dk. Webinaret hed: “Få en gennemgang af Optagelse.dk, og et overblik over hvad du skal gøre, hvornår og hvordan.” 
Webinaret blev optaget og kan ses via dette link, hvor slides fra webinaret også kan downloades.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Tilsynsplan for 2023

Styrelsen For Undervisning og Kvalitet (STUK) har udsendt tilsynsplanen for 2023. Tilsynsplanens kapitel 4 omhandler gymnasiale uddannelser. Udover det faste kvalitetstilsyn og tilsyn med det fleksible klasseloft, fokuserer styrelsen i år særligt på særlig tilrettelagt undervisning på engelsk, optag af elever på 2-årig stx og deres faglige niveau, lærernes kvalifikationer og vidensopbygning i forhold til ASF-klasser, trivslen på gymnasiale kostskoler, toning af fagene på eux og færdiggørelse af tilsyn påbegyndt i 2022.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

KOMMENDE KURSER

NETVÆRKSMØDE/KURSUS OM ARBEJDSTID
– TILMELDINGSFRIST 23. MARTS 2023

Kurset afholdes den 28. april 2023 kl. 10-16 på Comwell Middelfart.
Formål med netværksmødet/kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Danske Gymnasiers hjemmeside
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261