Nyhedsbrev

11. marts 2022

Slides fra Ledelsestræffet

Sekretariatet har indhentet slides fra Ledelsestræffets oplægsholdere. Dem, vi  har fået lov at videreformidle, er gjort tilgængelige for Danske Gymnasiers medlemsskoler Bag login under punktet Årsmøde og Ledelsestræf. Hvis vi får flere oplæg ind, vil de også ligge her. 


Brobygningsvideoer til fri afbenyttelse

Danske Gymnasier har fået produceret en stribe nye brobygningsvideoer til ug.dk, der præsenterer de forskellige gymnasiale uddannelsesretninger.
I samme ombæring har vi fået lavet nogle små videoer til brug på SoMe og på gymnasiernes egne hjemmesider. Disse videoer kan ses og downloades fra Danske Gymnasiers hjemmeside under fanen Lokal interessevaretagelse Bag login. Videoerne er gjort tilgængelige i en komprimeret version med eller uden undertekster, men kan rekvireres i en højere opløsning ved henvendelse til Danske Gymnasier. 
Kontakt: Birgitte Vestermark, tlf: 3318 8264 

Ansøgningsproces ift. lokale studieretninger 2023/24

Den 11. marts har ministeriet udsendt information vedrørende muligheden for at ansøge om udbud af lokale studieretninger fra skoleåret 2023/24.
Brevet om ansøgningsprocessen findes på Danske Gymnasiers hjemmeside.
Ansøgningsfristen er d. 2. maj 2022
Kontakt: STUK Anders Broholm Andersen, tlf: 5172 9832 

Få et kig ind i robotternes verden

Den 25. marts 2022 er der studiedag på nordens største robotmesse R-22 i Odense Congress Center.
Der vil være udstilling med robotter og droner til produktion, landbrug & gartneri, energi, sundhed og byggeri. Der vil være workshops, faglige oplæg og stand-up show med Thomas Warberg.
R-22 er for 9. og 10. klasser, efterskoler, højskoler, gymnasier, erhvervsskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Og hvis en elev eller studerende søger praktikplads, studiejob eller job inden for robotbranchen efter endt uddannelse, er det muligt at holde jobsamtale med udstillerne på R-22.
Det er gratis at besøge R-22.
Læs mere og tilmeld dig

Konference om computationelle kompetencer i uddannelse

En transformation er på vej i hele uddannelsessystemet, hvor informatik, teknologiforståelse og digitale kompetencer i stigende grad vinder indpas og anerkendes som grundlæggende på linje med dansk og matematik. Altså kompetencer, der både er vigtige i sig selv og er afgørende for at kunne excellere i andre fag.
Derfor inviterer Aarhus Universitet til konference om Computationelle kompetencer i uddannelse den 19.maj 2022 kl. 13-17.30
Her kan du blive klogere på konsekvenser og muligheder ved den nye fagligheds indtog i både grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
Læs mere på konferencens hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig og finde en pdf-invitation. Deltagelse er gratis.
De 100 første tilmeldte får på dagen et eksemplar af Peter Hesseldahls seneste bog Omstilling til fremtiden – når teknologi bliver levende og liv bliver teknologi, der bl.a. indeholder kapitler om systemtænkning og den ny rollefordeling mellem mennesker og “intelligente” maskiner.

Har du en kollega, der fortjener at få Politikens undervisningspris?

For tiende år i træk sætter Politiken fokus på landets engagerede lærere og den gode undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Den eller de lærere, der inspirerer elever og kolleger. Den eller de lærere, som lærer eleverne at lære. Måske for livet. 
Politikens Undervisningspris er udviklet i et samarbejde mellem Politiken og VILLUM FONDEN. Med undervisningsprisen støtter VILLUM FONDEN muligheden for at hylde lærere, hvis undervisning i særlig grad har gjort en forskel for deres elever. 
Frem til og med mandag den 28. marts kl. 23.59 kan du indstille din kandidat
Til at bedømme indstillingerne har Politiken nedsat to fagpaneler. 
Vinderne hyldes tirsdag den 17. maj 2022 i Pressen i Politikens Hus.  
Vinderne af hovedpriserne modtager hver 75.000 kr. mens de i alt seks særpriser er på 25.000 kr. 
En tredjedel af beløbet skal bruges på enten projekter på skolen eller efteruddannelse efter lærerens ønske. Resten af prisen disponerer vinderne selv over.  
Spørgsmål til prisen kan rettes til undervisningspris@pol.dk

Undervisningsmateriale om organdonation

Dansk Center for Organdonation, det nationale videnscenter for organdonation, har udviklet undervisningsmaterialet Når død giver liv – organdonation i undervisningen.
Organdonation rejser spørgsmål om liv og død, krop og sjæl, adfærd og moral, teknologi, politik og samfund. Derfor er organdonation et emne, der fungerer godt som aktuel faglig indgang til en række gymnasiefag, engagerer eleverne og skaber diskussion. 
10 fag er repræsenteret i iBogen©:  

 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Dansk
 • Filosofi
 • Idéhistorie/historie
 • Matematik
 • Mediefag
 • Psykologi
 • Religion
 • Samfundsfag 

Materialet præsenterer fagligt kernestof med organdonation som omdrejningspunkt. Emnet er også oplagt i flerfaglige forløb og opgaver. iBogen er skrevet og redigeret af lærebogsforfattere, som alle er erfarne undervisere. Målgruppen er elever på stx, hf, htx og hhx.
Kontakt: projektleder Anders Ølsgaard, tlf: 2370 7280

Inspirationsfilm om Videnskabsåret 2022.

På Videnskabsår22’s YouTube kanal er det nu muligt at finde en række små film af 2-3 minutters varighed under titlen “Videnskab er …”. 
Her lukker en forsker op for et emne på en spørgende måde, som gerne skulle inspirere gymnasieeleverne til at forundres og få lyst til at tale med andre om det eller tænke videre over emnet.  
Der kommer en ny film om et nyt emne på Videnskabår22 YouTube hver uge frem mod sommerferien. 
Filmene er velegnede til at vise i forbindelse med den fælles morgensamling. Men de kan også bruges som oplæg til en samtale om de forskellige emner der præsenteres. 
De første fire film har følgende emner:

 • Biolog Johan G. Olsen forklarer, hvad videnskab er. 
 • Astrofysiker Uffe Gråe Jørgensen taler om sandsynligheden for, at vi er alene i universet.
 • Filosof Vincent F. Hendricks fortæller, hvordan vi stiller videnskabelige spørgsmål til verden. 
 • Matematiker Thomas Bolander afsøger, hvad kunstig intelligens er, og hvordan den fungerer. 

KOMMENDE KURSER


NYT: KURSUS OM ARBEJDSTID FOR ERFARNE REKTORER
– TILMELDINGSFRIST 25. MARTS 2022

Kurset afholdes den 6. april 2022 fra kl. 10-15 hos BLOX i København.
Formål med kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Kurset henvender sig til erfarne rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.


PÆDAGOGISK LEDELSE GENNEM FEEDBACKSAMTALER OG AKTIONSLÆRING
– TILMELDINGSFRIST 15. MARTS 2022

Kurset afholdes 26.-27. april 2022 på Comwell Kellers Park i Vejle.
Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.
Kurset henvender sig til lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

LEDELSE AF STUDIERETNINGER, TEAM OG PROJEKTER
– TILMELDINGSFRIST 12. AUGUST 2022

Kurset består af fire undervisningsgange på følgende datoer:

 1. undervisningsgang den 13. september 2022
 2. undervisningsgang den 11. oktober 2022
 3. undervisningsgang den 9. november 2022
 4. undervisningsgang den 6. december 2022

Alle fire undervisningsgange afholdes på Comwell Klarskovgaard i Korsør.
Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre tværgående indsatser, ledelse af teams og projekter.
Kurset henvender sig til teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere, som ønsker aktivt at styrke deres ledelseskompetencer i arbejdet. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme gymnasium.

DEN LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4.-6. oktober 2022 på Severin Kursuscenter i Middelfart.
Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum. Kurset henvender sig til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

SU-GRUNDKURSUS
– TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022

Kurset afholdes den 4. oktober 2022 på ODEON i Odense.
Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. Kurset henvender sig til nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

KLAR TIL LEDELSE 
– TILMELDINGSFRIST 2. SEPTEMBER 2022

Kurset består af to moduler på følgende datoer:

 • Den 11.-12. oktober 2022
 • Den 7.-8. december 2022

Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle (inkl. overnatning).
Kurset er et talentudviklingsforløb for gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver, og har lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 8261