Nyhedsbrev

10. januar 2023

Husk Ledelsestræf den 2.-3. marts 2023

Danske Gymnasier afholder Ledelsestræf den 2.-3. marts på Hotel Nyborg Strand. Vi forventer at åbne for tilmelding næste fredag den 13. januar. 

Midlertidig bevillingslov for 2023

I december 2022 hastebehandlede Folketinget en midlertidig bevillingslov for 2023, der gælder indtil der vedtages en endelig finanslov for 2023. Den midlertidige bevillingslov gælder alle bevillinger reguleret i finansloven. For tilskud gælder, at taksterne for 2022 videreføres i 2023. Når den endelige finanslov for 2023 vedtages, vil tilskuddene blive reguleret bagud for den periode, hvor bevillingsloven har været gældende. 
Investeringsrammerne forventes lavere i den endelige finanslov for 2023 sammenlignet med finansloven for 2022, og derfor opfordrer Børne- og Undervisningsministeriet til institutionerne til at udvise mådeholdenhed ift. investeringer, indtil den endelige finanslov for 2023 er på plads. 
Alle institutioner skulle have modtaget et orienteringsbrev fra ministeriet d. 21. december 2022. 
Kontakt: Nina Andreasen, Økonomisk konsulent, nmp@danskegymnasier.dk, tlf.: 33188274


Kunne du tænke dig at koble din undervisning sammen med et virksomhedsbesøg? 

Hos Åben Virksomhed kan man finde gratis undervisningsforløb, der alle indebærer et besøg på en lokal virksomhed, hvor eleverne kan se, hvordan fagene bliver brugt på danske virksomheder. Undervisningsmaterialerne er udviklet i samarbejde med lærere inden for naturvidenskabelige og teknologiske fag. Undervisningen foregår først på skolen, derefter besøger eleverne en lokal virksomhed, og efter besøget afsluttes forløbet tilbage på skolen. 
Alle forløb opfylder Faglige mål og kernestof, så de kan nemt tilpasses årsplan og erstatte andre forløb – eller supplere det, eleverne i forvejen arbejder med.
Se mere på aabenvirksomhed.dk eller kontakt gymnasiekonsulent Charlotte Waltz på cwa@da.dk eller 29 20 02 37.


Energistyrelsens materialer om energibesparende tiltag til uddannelsesinstitutioner

Energistyrelsen har i samarbejde med relevante parter udarbejdet en række materialer til ophæng på uddannelsesinstitutioner med gode råd og påmindelser om energibesparende adfærd. Du finder alle materialer her, hvor der også er mulighed for at downloade en version med plads til eget logo.
Ønsker I at benytte en version med Danske Gymnasiers logo på, kan den tilsendes ved at henvende sig til sekretariatet. 
Kontakt: Nina Maria Andreasen, nmp@danskegymnasier.dk, 3318 8274

‘Vild’ biograftur den 20. januar – skal du med?

Gymnasieskolernes Klimaalliance inviterer til fællesvisning af Phie Ambos nyeste film ’Organiseret Vildskab’ – for elever, lærere og ledere i Gymnasieskolernes Klimaalliance. Mads Strarup, initiativtager til Gymnasieskolernes Klimaalliance og vicerektor på Herlev Gymnasium, vil præsentere filmen og sætte biodiversitetsdimensionen ind i en læringssammenhæng. Det foregår fredag den 20. januar kl. 11 i Empire Bio i København. 
Tilmelding sker her: https://billet.empirebio.dk/billetter/29402/333735?org=141 
Kontakt: Nina Maria Andreasen, nmp@danskegymnasier.dk, 3318 8274

Ny podcast om grønne gymnasier

Thomas Jørgensen, rektor på Borupgård Gymnasium, Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium, og Henrik Boberg Bæch, rektor på Espergærde Gymnasium og HF, tog sidste år initiativ til en studietur for gymnasieledere til Berlin for at studere bæredygtige løsninger. Det resulterede i podcasten ’Grønne Gymnasier’, der omfatter tre afsnit om undervisning, samarbejde og efteruddannelse.
Man kan finde podcasten her https://sites.libsyn.com/452475 eller på Spotify.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, nmp@danskegymnasier.dk, 3318 8274

Kommende kurser

PSYKISK ARBEJDSMILJØ – DEN RETLIGE REGULERING OG HÅNDTERING AF KONKRETE SAGER
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 28. februar 2023 fra kl. 09.30 – 1400 på Tivoli Hotel i København.
På kurset sætter vi fokus på den retlige ramme og konkretiserer problemstillingerne ved inddragelse af sager, hvor domstolene har taget stilling til arbejdsgiveres erstatningsansvar, afskedigelsessager mv. begrundet i mobning, seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen.
Kurset henvender sig til ledere og mellemledere. Det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

UDSOLGT – PERSONALEJURAKURSUS FOR DET ADMINISTRATIVE PERSONALE
– TILMELDINGSFRIST 27. JANUAR 2023

Kurset afholdes den 22. marts 2023 fra kl. 09.30-16.30 hos IDA mødecenter i København
Kurset giver deltagerne en grundlæggende og praktisk forståelse af de arbejds-og ansættelsesretlige regler af betydning for driften af en gymnasialinstitution.
Fokus er på at forbinde de juridiske rammer med den konkrete opgaveløsning med henblik på at gøre deltagerne bedre i stand til at identificere og håndtere de mest almindelige personalemæssige udfordringer, der opstår på en gymnasial institution.
Kurset henvender sig til de administrative medarbejdere på skolerne.
Kurset er pt. udsolgt. For at komme på venteliste kan man sende en mail til mail@danskegymnasier.dk

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på Kurser – Danske Gymnasier https://danskegymnasier.dk/kurser/
Kontakt: Karina Vittarp Gøling, tlf: 3318 826