Nyhedsbrev

24. maj 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 21  |  maj 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I bl.a. opdateringer af gennemgangen af overenskomstresultaterne for AC-området og CFU-området, nye pensionstabeller for tjenestemandspensioner, information om eksamenswebinarer og opdaterede principper for udligningsmodellen i Censorbanken.

Overblik over OK24-resultatet samt udstedelse af nye cirkulærer i forlængelse af OK24 

Sekretariatets gennemgang af OK24-resultatet på AC- og CFU-området
Sekretariatet har erstattet notatet på foreningens hjemmeside om hovedpointer fra OK24 ift. gymnasielærere og andre akademikere med en mere uddybende gennemgang af OK24-resultatet på AC-området. 

Derudover har sekretariatet i et nyt notat tilsvarende gennemgået OK24-resultatet på CFU-området. 

Materialerne findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under skoledrift

Bemærk, at der ikke er hjemmel til at administrere efter de aftalte overenskomstresultater, før der er udsendt cirkulærer, der pålægger institutionerne at følge aftalerne. 

Sekretariatet vil løbende orientere om udstedelsen af nye cirkulærer her i nyhedsbrevet. Derudover anbefales skolerne at abonnere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens nyhedsbrev.

Nye cirkulærer om aftale om ferie og om udbetaling af løntillæg efter lov nr. 2014 af 6. marts 2023
Det blev med OK24 aftalt:

  • at forhøje den særlige feriegodtgørelse med 0,52 procentpoint til 2,02 pct. pr. 1. april 2024. 
  • Samtidig ophører udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023 (om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag).   

Der er som følge heraf udstedt følgende cirkulærer:

Cirkulære om aftale om ferie 
Den aftalte forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse fremgår af cirkulærets § 10. Forhøjelsen af den særlige feriegodtgørelse gælder for ansatte, der er omfattet af aftalen om ferie.

Cirkulære om udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023 
Med cirkulæret ophæves udbetaling af løntillægget efter lov nr. 214 af 6. marts 2023 for ansatte, der har krav på den forhøjede særlige feriegodtgørelse, samt for øvrige ansatte, hvor tilsvarende måtte være gældende. 

Det vil herefter være en forudsætning for udbetaling af løntillægget efter cirkulære om udbetaling af løntillæg efter lov nr. nr. 214 af 6. marts 20223, at:

  • de ansatte er omfattet af § 3 i lov nr. 214 af 6. marts 2023, og 
  • at de ikke kompenseres på anden vis, fx via ferieaftalen.

Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf. 3318 8275

Nye pensionstabeller for tjenestemandspensioner

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har offentliggjort nye pensionstabeller gældende fra 1. april 2024 for tjenestemandspensioner.

Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf. 3318 8275

Se de nye pensionstabeller her

Webinar om eksamensovervågning og ExamCookie udskydes til august

Danske Gymnasier planlægger fortsat at afholde to webinarer om eksamen, et om håndtering af snyd ved sommerens eksamener, som afholdes d. 4. juni, og et om eksamensovervågning og ExamCookie med udgangspunkt i afgørelserne fra Datatilsynet. Sidstnævnte udskydes vi til august. 
Ved spørgsmål om eksamensovervågning og ExamCookie er I velkomne til at kontakte sekretariatet. 

Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 3318 8267

Censorbank – opdaterede principper for udligningsmodellen

Censorbankordningen er en kollektiv ordning mellem medlemsskolerne i de tre foreninger – Danske Gymnasier, Danmarks private skoler og HF&VUC. De opdaterer årligt taksterne for udgående og indgående skriftlig og mundtlig censorvirksomhed. De opdaterede principper for udligning af skolernes censorudgifter for almengymnasiale uddannelser kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under skoledrift.

Kontakt: Jonas Makram Benzartitlf: 3318 8267

Læs mere her

DG i Medierne

Intet nyt i denne uge.

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.