Nyhedsbrev

28. juni 2024
*|MC:SUBJECT|*

Uge 26  |  juni 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I information om de nye regler for tidsregistrering og en opfordring til interesserede gymnasier om at melde sig til forsøg med den interne prøve i almen sprogforståelse.
Vær i øvrigt opmærksom på, at kurserne “Ledelse af team, studieretninger og projekter”, “Introduktion til gymnasieledelse,” “Personalejura” og “Medie- og krisetræning i praksis” alle har deadline for tilmelding enten i sommerferien eller umiddelbart efter, så husk at tilmelde jer inden ferien, hvis I vil med.

Orienteringsbrev om nye regler for tidsregistrering på undervisningsområdet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i dag udsendt et orienteringsbrev til alle selvejende institutioner på området om de nye regler for tidsregistrering, der træder i kraft 1. juli 2024.  
Ligeledes har Styrelsen udsendt en skabelon for tillæg til ansættelseskontrakten for selvtilrettelæggere. Fortolkningen af hvilke medarbejdere, der kan vurderes som selvtilrettelæggere, er beskrevet i orienteringsbrevet.  
Du finder orienteringsbrevet og skabelonen på vores hjemmeside bag login, under Tidsregistrering og lærernes arbejdstid.
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf. 3318 8275

Forsøg med den interne prøve i almen sprogforståelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet leder efter 1-2 stx-skoler, som vil være med til at udvikle og opsætte et forsøg med prøven i AP. I kan tilmelde jeres skole ved at skrive en motiveret ansøgning med en skitse af, hvordan skolen forestiller sig prøven skal se ud (ca. 1 A4-side), og sende den til gympet@stukuvm.dk inden 9. august 2024.
Formålet med forsøget er at bidrage til at understøtte en national standard, så alle elever kan være stillet lige ved AP-prøven. Derudover ser STUK gerne, at det lukkede tekstfelt, som de har udviklet, bliver brugt i dele af forsøget. Det er dog ikke et krav. 
Kontakt: hos STUK: Anders Ellegaard Pedersen

Nyt fra Danske Gymnasier og bemanding i sommerferien

Eksamensperioden er overstået, solen skinner og studentervognene indtager byer og veje. Det er tre sikre tegn på, at sommeren er over os. Og det betyder, at dette Nyt fra Danske Gymnasier er skoleårets sidste. Nyhedsbrevet vender tilbage i uge 32.
Der er nedsat bemanding i Danske Gymnasiers sekretariat hen over sommeren, og den juridiske rådgivning er lukket i uge 28-31. 
Rigtig god sommer til alle.

DG i Medierne

  • Danske Gymnasiers formand Maja Bødtcher-Hansen er interviewet om Frederiksberg Gymnasiums deltagelse i Projekt Faglig Bro, der har haft til formål at vække studenternes interesse for velfærdsuddannelserne. I interviewet nævner hun DG’s ønske om at gøre psykologifaget mere anvendelsesorienteret, P4 København, den 28. juni.
  • Maja Bødtcher-Hansen er ligeledes interviewet  om  karakterer og præstationspres, TV2 News, den 27. juni (intet link)
  • Og om gambling på gymnasierne, Gymnasieskolen, den 27. juni   

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
“Svære samtaler” 
Kursus for gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere om at give metoder til og træning i at gennemføre svære samtaler. Kurset løber over 2. undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Kursus i konfliktopløsning
Kursus for rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, om at håndtere og løsne op for uenigheder og konflikter.Læs mere og tilmeld dig 
 
Håndtering af elevsager
Kursus for gymnasieledere om at håndtere sager omhandlende elever og indføring i de vigtigste regler for skolens sagsbehandling, Læs mere og tilmeld dig 
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Kursus for nye rektorer og vicerektorer
Kursus for rektorer og vicerektorer, der er tiltrådt for nylig om overblik over ledelsesopgaven samt styrkelse af det personlige lederskab mv.

Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.