Nyhedsbrev

21. juni 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 25  |  juni 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I bl.a. information om udmøntning af OK 24 samt om håndtering af repræsentation, personaleforplejning og gaver.
Vær i øvrigt opmærksom på, at kurserne “Ledelse af team, studieretninger og projekter”, “Introduktion til gymnasieledelse,” “Personalejura” og “Medie- og krisetræning i praksis” alle har deadline for tilmelding enten i sommerferien eller umiddelbart efter, så husk at tilmelde jer inden ferien, hvis I vi med.

OK24 – infomøde i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har afholdt (og afholder) en række infomøder om OK24. 
Vi har på den baggrund opdateret vores overblik over OK-24 resultaterne på AC- og CFU-området. 
Der er bl.a. opdateringer i afsnittet om aftalen om valgfrihed mellem løn, pension eller opsparingsordning for den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 pct, og om den kommende opsparingsaftale, som er en ny mulighed for, at medarbejderne kan opspare frihed på en særlig opsparingskonto. 
Du finder de opdaterede notater om OK24 på Danske Gymnasiers hjemmeside under skoledrift/overenskomst
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf. 3318 8275

OK24 – afskaffelse af minipensionen

Som det fremgår af vores gennemgang af OK24-resultatet på CFU-området, afskaffes minipensionen i OAO-S-fællesoverenskomstens pr. 1. april 2024. Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten, har derfor ret til et pensionsbidrag på 15% pr. 1. april 2024. 
Indtil OAO-S-fællesoverenskomsten er offentliggjort, skal skolerne følge de nugældende regler.
Efter offentliggørelse skal ændringen udmøntes med tilbagevirkende kraft. 
Hvis der i den enkelte ansættelseskontrakt er indskrevet en konkret angivelse af pensionsbidragsprocenten (og uden en nærmere henvisning til OAO-S-fællesoverenskomsten), skal skolen desuden ændre pensionsprocenten enten i selve ansættelseskontrakten eller i et tillæg hertil.
Er der i ansættelseskontrakten indskrevet en henvisning til den til enhver tid gældende pensionsbidragsprocent i OAO-S-fællesoverenskomsten, skal skolerne ikke ændre i kontrakten. 
I finder en mere uddybende gennemgang af ovennævnte i vores overblik over OK24-resultatet på CFU-området.
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf. 3318 8275

Samlet vejledning om repræsentation, personaleforplejning og gaver

Den 6. juni 2024 udgav Børne- og Undervisningsministeriet en ny samlet vejledning med retningslinjer for de økonomiske såvel som de principielle rammer for repræsentation, personaleforplejning og gaver. Den samlede vejledning erstatter de tre enkeltstående vejledninger. Dette er også opdateret på Danske Gymnasiers hjemmeside. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf. 3318 8274

Du kan se den samlede vejledning her

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
“Svære samtaler” 
Kursus for gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere om at give metoder til og træning i at gennemføre svære samtaler. Kurset løber over 2. undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Kursus i konfliktopløsning
Kursus for rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, om at håndtere og løsne op for uenigheder og konflikter.Læs mere og tilmeld dig 
 
Håndtering af elevsager
Kursus for gymnasieledere om at håndtere sager omhandlende elever og indføring i de vigtigste regler for skolens sagsbehandling, Læs mere og tilmeld dig 
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Kursus for nye rektorer og vicerektorer
Kursus for rektorer og vicerektorer, der er tiltrådt for nylig om overblik over ledelsesopgaven samt styrkelse af det personlige lederskab mv.

Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.