Nyhedsbrev

14. juni 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 24  |  juni 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I information om opdaterede pris-og lønforudsætninger for 2024, og nye skabeloner til brug ved mistanke om snyd. Og så er der en rotation på vej i Danske Gymnasiers udvalg for pædagogiske ledere som følge af, at formand Sigrid Egeskov Andersen har fået nyt job.

Længere sagsbehandlingstid i den juridiske rådgivning i sekretariatet

Juristerne oplever en markant stigning i antallet af henvendelser, både telefonisk og pr. e-mail. Dette indebærer desværre, at der frem til sommerferien er længere sagsbehandlingstid, ligesom det kan opleves sværere at komme igennem på telefonen. Vi skal derfor opfordre til, at I sender juristerne en e-mail frem for at ringe, samt at I husker at inddrage dem tidligst muligt i jeres konkrete sager, så de har tilstrækkelig tid til at se på dem.

Opdaterede pris- og lønforudsætninger for 2024

Det er fast praksis, at der i staten korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger ifm. pris- og lønopregningen (PL-regulering) af bevillingerne på det efterfølgende års finanslov, men at der ikke ændres på indeværende års bevillinger.
På den ene side forventes højere statslige lønstigninger, mens der skønnes lavere prisudvikling, end hvad der blev lagt til grund ved pris- og lønopregningen af finansloven for 2024. Skønnet for den statslige lønudvikling i 2024 er opjusteret fra 4,3 pct. til 5,2 pct., mens skønnet for forbrugerpriserne er nedjusteret fra 3,0 pct. til 2,1 pct. og nettopriserne er nedjusteret fra 2,7 til 0,8 pct.
Det er ledelsens ansvar, at institutionens løbende udgifter håndteres hensigtsmæssigt inden for de gældende økonomiske rammer.
Kontakt: Nina Andreasen, tlf. 3318 8274

Læs mere om de opdaterede pris- og lønforudsætninger for 2024

Nye skabeloner til partshørings- og afgørelsesbreve i sager om formodet snyd 

Sekretariatet har udarbejdet skabeloner til partshørings- og afgørelsesbreve i sager om formodet snyd til eksamen. Skabelonerne findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login under ”Skabeloner og vejledninger”, under fanen ”Partshøringer og afgørelser”.
Kontakt: Christina Dyhr, tlf: 3318 8266

Formandsskifte i PL-udvalget 

Formanden for Danske Gymnasiers udvalg for pædagogiske ledere (PL-udvalget), Sigrid Egeskov Andersen, har fået nyt job. Det betyder, at hun stopper som regionsrepræsentant for Region Sjælland og træder ud af PL-udvalget pr. 1. august. I stedet indtræder suppleanten i Region Sjælland, Gitte Engelund, uddannelsesleder på Sorø Akademi, i PL-udvalget. Udvalget konstituerer sig med ny formand i august.

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
“Svære samtaler”
Kursus for gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere om at give metoder til og træning i at gennemføre svære samtaler. Kurset løber over 2. undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Kursus i konfliktopløsning
Kursus for rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, om at håndtere og løsne op for uenigheder og konflikter.

Læs mere og tilmeld dig
Håndtering af elevsager
Kursus for gymnasieledere om at håndtere sager omhandlende elever og indføring i de vigtigste regler for skolens sagsbehandling, 


Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Kursus for nye rektorer og vicerektorer
Kursus for rektorer og vicerektorer, der er tiltrådt for nylig om overblik over ledelsesopgaven samt styrkelse af det personlige lederskab mv.

Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.