Nyhedsbrev

7. juni 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 23  |  juni 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I nyt om de kommende censormøder og om konsekvenserne ved afskaffelsen af Store Bededag som helligdag. Der er også en invitation fra Naturvidenskabernes Hus til at indgå samarbejde med en bred vifte af virksomheder.

Censormøde 2024

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en detaljeret vejledning med praktiske oplysninger om de kommende censormøder den 17. og 18 juni 2024 i Fredericia hos Messe C.
Så husk at videresende materialet til alle undervisere, der er skriftlige censorer ved sommerens prøver 2024. Brevet indeholder vigtig information, som censorerne skal modtage inden censormødet.
Kontakt: Spørgsmål til censormødet bedes rettet til STUK 
 

Orienteringsbrev om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt en opdateret version af orienteringsbrev om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag af 26. juni 2023. 
Opdateringen er foranlediget af resultatet af forhandlingerne ved OK24, og sker i forlængelse af offentliggørelsen af nyt Cirkulære om aftale om ferie  og nyt Cirkulære om udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023, som omtalt i Nyt fra Danske Gymnasier 21/2024 .
Det opdaterede orienteringsbrev findes på Danske Gymnasiers hjemmeside under Skoledrift.
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf: 3318 8268

Mulighed for samarbejde med en virksomhed 

Så har Naturvidenskabernes Hus en række virksomheder, som er klar til forløb med jer – enten online eller fysisk. 
Når man samarbejder med en virksomhed, bliver undervisningen praksisnær og varieret. Det sætter karrierelæring på skemaet og viser eleverne, hvad naturvidenskab og teknologi kan bruges til i virkeligheden. Til hver virksomhedscase får man en undervisningspakke med mulige problemstillinger, materialebank og forløbsplan, som kan bruges direkte i undervisningen. 
Kontakt: Naturvidenskabernes Hus, tlf. 3051 0224 

Se alle virksomhedscases her

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
“Svære samtaler”
Kursus for gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere om at give metoder til og træning i at gennemføre svære samtaler. Kurset løber over 2. undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Kursus i konfliktopløsning
Kursus for rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, om at håndtere og løsne op for uenigheder og konflikter.

Læs mere og tilmeld dig
Håndtering af elevsager
Kursus for gymnasieledere om at håndtere sager omhandlende elever og indføring i de vigtigste regler for skolens sagsbehandling, 


Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Kursus for nye rektorer og vicerektorer
Kursus for rektorer og vicerektorer, der er tiltrådt for nylig om overblik over ledelsesopgaven samt styrkelse af det personlige lederskab mv.

Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.