Nyhedsbrev

31. maj 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 22  |  maj 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I nyt om beregning af årsnorm for de kommende skoleår, information om en ny efteruddannelsespulje til naturvidenskabelige og teknologiske fag hos Novo Nordisk Fonden og en invitation til den kommende Science Day den 2. oktober, som Naturvidenskabernes Hus står bag.

Beregning af årsnorm for de kommende skoleår

Forud for hver normperiode skal arbejdstiden i perioden beregnes. Det følger af GL-overenskomstens § 16. Det besluttes lokalt, hvornår normperioden starter. Den kan således følge et kalenderår, et skoleår eller en anden periode på et år. Som en service til gymnasieskolerne har Danske Gymnasier lavet en udregning af arbejdstiden i de næste to normperioder.
Denne beregning kan findes på Danske Gymnasiers hjemmeside bag login i mappen Tidsregistrering og lærernes arbejdstid.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274

Ny efteruddannelsespulje til naturvidenskabelige og teknologiske fag

Novo Nordisk Fonden har åbnet en ny efteruddannelsespulje for lærere, der underviser i fag inden for naturvidenskab, teknologi og matematik i grundskolen og gymnasiet, til støtte til at deltage i selvvalgte, kortere efteruddannelseskurser i relation til ens fagområde.
Ambitionen med efteruddannelsespuljen er understøtte faglærere i deres løbende faglige udvikling, til inspiration for deres elever, og på den måde at være med til at styrke undervisningen inden for naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed.
Puljen åbner den 3. juni med deadline for ansøgninger den 9. oktober 2024. Kurserne, der kan søges om støtte til, afholdes i foråret 2025 eller i skoleåret 2025/2026. 
Støtten dækker kursusafgift samt vikardækning/løntimer for op til fem kursusdage. Derudover ydes der vikardækning/løntimer for tre dage, så man efter endt kursus har mulighed for at udvikle egen undervisning eller vidensdele og samarbejde med kolleger på ens uddannelsesinstitution.
På fondens opslag kan man vælge blandt de kurser, som udbydes via puljen, og selve ansøgningen udfyldes med få klik. Det eneste krav er, at man har fået sin leders godkendelse til at søge. 
Efter 3. juni kan de udbudte kurser ses her
Kontakt: angående efteruddannelsespuljen.

Læs mere om efteruddannelsespulje og ansøgningsproces

Vil du give dine elever en inspirerende dag med naturvidenskab og teknologi? 

Til Science Day den 2. oktober har eleverne mulighed for at besøge en virksomhed, hvor de møder rollemodeller, deltager aktivt i virkelighedsnære workshops og får inspiration til deres fremtidige valg af uddannelse og job. Tilmeldingen åbner den 3. juni kl. 9, og det er først-til-mølle. 
Kontakt: Naturvidenskabernes Hus, tlf: 5211 6065 

Tilmeld dig her

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
“Svære samtaler”
Kursus for gymnasieledere – rektorer, vicerektorer og mellemledere om at give metoder til og træning i at gennemføre svære samtaler. Kurset løber over 2. undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Kursus i konfliktopløsning
Kursus for rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, om at håndtere og løsne op for uenigheder og konflikter.

Læs mere og tilmeld dig
Håndtering af elevsager
Kursus for gymnasieledere om at håndtere sager omhandlende elever og indføring i de vigtigste regler for skolens sagsbehandling, 


Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.