Nyhedsbrev

17. maj 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 20  |  maj 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I bl.a. information om forsinket udmøntning af pensionsstigning, og en ny gratis hvidbog om techgiganternes kontrol med informationssøgning på nettet. Der er også invitationer til hhv. Gymnasiernes Nationale Klimahandledag den 20. september, webinar om sommerens eksamener 4. juni og til en SPS konference 2. oktober samt en opfordring til at indstille kandidater til årets Innovations-og entreprenørskabspris.

Manglende udmøntning af pensionsstigning pr. 1. april 2024

Ifølge AC-forliget for overenskomstforhandlingerne 2024 fra 11. februar 2024, stiger pensionssatsen indenfor GL-overenskomstens område fra 16,8 til 17,1 pct. 1. april 2024. 
Vi får en del henvendelser om, hvorfor denne del af overenskomstforliget ikke er slået igennem på lønsedlerne endnu. Det skyldes, at stigningen i pensionssatsen er en del af omlægningen af samlingspasningstillægget. Denne del af forliget afventer derfor, at det nye cirkulære om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler m.v. udstedes. 
Når cirkulærerne er udstedt, vil pensionsstigningen blive udmøntet og vil slå igennem med tilbagevirkende kraft. 
Kontakt: Nina Andreasen, tlf. 3318 8274

Gratis hvidbog på baggrund af lex-konferencen om informationssøgning og kunstig intelligens 

Den 3. april afholdt Lex, Danmarks nationalleksikon, i samarbejde med Danske Gymnasier, Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter, Danske Medier og Danmarks Biblioteksforening konferencen “Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til viden på nettet“. 
Hvidbogen, som samler op på konferencens hovedpointer, kan hentes gratis som PDF
I kan også se eller gense konferencen i sin fulde længde eller nemt finde de enkelte oplægsholdere som fx Birgitte Vedersø, Thore Husfeldt og Pernille Tranberg.
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 2086 8260

Tilmeld dig listen og få besked om næste års konference

Høringssvar til nye bekendtgørelser på vejledningsområdet

Danske Gymnasier har afgivet høringssvar til udkast til nye bekendtgørelser på vejledningsområdet, der er udarbejdet som et led i, at uddannelsesparathedsvurderingen er blevet afskaffet. Foreningen opfordrer STUK til at skabe en god og sammenhængende proces i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser, herunder hvad angår overlevering af elevers oplysninger såsom standpunktskarakterer og dokumentation for funktionsnedsættelser, samt at kommunalbestyrelserne arbejder for at sikre unge en uvildig uddannelses- og erhvervsvejledning.
Kontakt: Camilla Huniche, tlf: 6022 7622

Husk tilmelding til Klimahandledagen

Blomsterfrø og invitationer til Klimahandldagen bliver pakket i breve…
… og er klar til at blive sendt ud til Danske Gymnasiers medlemsskoler.
Danske Gymnasiers medlemsskoler har i denne uge modtaget en lille hilsen fra Gymnasieskolernes Klimaalliance i form af en flyer med opfordring til at tilmelde jeres gymnasie til Klimahandledagen den 20. september. I kuverten finder I også to poser klimavenlige frø, som jeres miljøråd (eller elevrådet, hvis I endnu ikke har et miljøråd) kan plante på skolens område eller på et nærliggende kommunalt område. Det bidrager til biodiversiteten, er kønt at kigge på, og spreder det gode budskab om, at vi alle kan gøre noget for en mere bæredygtig fremtid.
Kontakt: Nina Maria Andreasen, tlf: 3318 8274 eller Birgitte Vestermark, tlf: 3318 2864
Find inspiration til lokale aktiviteter på Klimahandledagen

Webinar om rammerne for håndtering af snyd ved sommerens eksamener

Ved eksamenerne sidste sommer oplevede mange skoler en stigning i antallet af sager, hvor skolerne mente, at der var blevet snydt. 
Danske Gymnasier vil på den baggrund gerne invitere til et webinar om rammerne for håndtering af snyd ved sommerens eksamener.
Danske Gymnasiers jurister, Christina Dyhr og Christina Kirkegaard Thalund, samt uddannelses- og databeskyttelseskonsulent, Jonas Makram Benzarti, vil på webinaret have fokus på:

  • Hvad er snyd 
  • Kommunikationen med elever
  • Den vejledning som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller til rådighed
  • Den juridiske ramme, herunder rektors beføjelser
  • Sagsbehandling og klager.

Webinaret afholdes den 4. juni kl. 15:00-16:00. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. 
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 2869 4849,  

Læs mere og tilmeld dig webinaret inden den 31. maj

Indstil kandidater til årets Innovations- og entreprenørskabspris

Danish Society for Education and Business (DSEB) indkalder nu til indstillinger til årets Innovations- og entreprenørskabspris, som honorerer den særlige indsats for at styrke innovation og entreprenørskab. Som noget nyt, vil Innovations- og entreprenørskabsprisen have et årligt tema. Dette års tema er “bæredygtighed”.  
Indstillingsfristen er søndag den 6. oktober 2024.   
Kontakt: Stina Vrang Elias tlf: 2329 0671

Læs mere og indstil

SPS-konferencen 2. oktober 2024 – sammen om specialpædagogisk støtte

Sidste år mødtes 320  SPS-vejledere, læsevejledere og matematikvejledere fra gymnasier, erhvervsskoler, FGU’er og VUC’er i hele landet i SPS-netværket. I år er der plads til endnu flere med interesse i specialpædagogisk støtte.
Programmet består af faglige oplæg, workshops og videndeling med eksperter fra bl.a. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Rådgivnings- og støttecentret ved Aarhus Universitet, Center for Ungdomsforskning, EVA, Studenterrådgivningen; Københavns Professionshøjskole, VIA University College m.fl. Der vil være mulighed for at deltage i to ud af ti workshops om AI, ordblindhed og talblindhed; mestring, tilhørsforhold og kognitiv støtte; SPS i undervisningen og organisering af støtten på tværs af roller mv.. 
Konferencen afholdes den 2. oktober 2024 på Hotel Nyborg Strand.
Tilmeldingsfrist 4. juli 2024
Kontakt: Lærke Abildstrøm Vildbech

Se priser, program og tilmelding

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.