Nyhedsbrev

3. maj 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 18  |  april/maj 2024

Det finder I i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I en invitation til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens informationsmøder om OK24. I kan læse nyt om sommerens prøver på de gymnasiale uddannelser og om kravene til webtilgængelighed på gymnasiernes websteder.

Invitation til OK24 informationsmøder

De statslige overenskomstresultater er nu endeligt vedtaget, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen inviterer derfor ledere og medarbejdere i HR-funktioner på statslige arbejdspladser til informationsmøder om OK24-resultaterne i maj/juni 2024 i både København og Jylland. 
Der kan tilmeldes en HR-chef el.lign. inkl. 1-2 medarbejdere pr. institution. 
Kontakt: Specialkonsulent i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen Louise Albret, tlf: 3527 1185. 

Tilmeld dig OK24 informationsmøder her

Information om prøver

Styrelsen for Udvikling og Kvalitets nyhedsbrev om prøver på de gymnasiale uddannelser har i den seneste udgave informationer om de virtuelle censorudvekslingsmøder, anvendelsen af digitale hjælpemidler og information om håndtering af formodning om snyd. 
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 2869 4849
Læs STUK’s nyhedsbrev her

Websteder skal kunne tilgås af alle

En ny rapport fra Rigsrevisionen kritiserer, at ministerierne og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres egne websteder er webtilgængelige, dvs. at alle borgere uanset handicap eller funktionsnedsættelse kan bruge dem på lige fod med andre borgere.  
Det følger af webtilgængelighedsloven, at alle myndigheder og offentligretlige organers – dvs. også offentlige danske gymnasiers – websteder skal være webtilgængelige. Loven stiller også krav om at udfylde, offentliggøre og ajourføre en tilgængelighedserklæring gennem Digitaliseringsstyrelsens Web Accessibility Statement Tool (WAS-Tool). 
Kontakt: Mathias Baumann, tlf: 2086 8260,   

Se guiden om webtilgængelighed her

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  
Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymansiet.Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.