Nyhedsbrev

26. april 2024

*|MC:SUBJECT|*

Uge 17  |  april 2024

Det finder du i nyhedsbrevet

I dette nyhedsbrev finder I information om Datatilsynets afgørelse vedrørende ExamCookie, guiden til arbejdet med tidsregistrering og arbejdstid er blevet opdateret, og så opfordrer DGS gymnasierne til at planlægge dimission tidligt på dagen af hensyn til de elever, der tager på vogntur samme dag som dimissionen.

Afgørelse fra Datatilsynet vedr. ExamCookie

Datatilsynet valgte sidste år at føre tilsyn med en række gymnasiers anvendelse af software til eksamensovervågning – ExamCookie. 
De sendte spørgeskemaer til en række skoler, og på baggrund af de indsendte svar, udvalgte Datatilsynet fire gymnasier, som kom i et mere dybdegående tilsyn. 
Datatilsynet sendte afgørelserne til de fire gymnasier i sidste uge. Sekretariatet har fået én af afgørelserne tilsendt den 22. april. Afgørelserne offentliggøres på Datatilsynet hjemme side i den nærmeste fremtid. 
I afgørelsen giver Datatilsynet kritik, da de mener, at skolerne skal gøre mere ud af deres information til eleverne. Derudover er der nogle scenarier, som tilsynet mener, at skolerne bør have med i deres risikovurdering.

Anvender jeres skole ExamCookie (eller anden software til monitorering af eksamensovervågning), anbefaler sekretariatet, at I går i dialog med jeres databeskyttelsesrådgiver (DPO) om følgende: 

  1. Den information, I giver til eleverne. Her skal I sikre, at informationen er letforståelig. Derudover skal eleverne også vejledes i, hvad de kan gøre for, at den pågældende software ikke behandler flere personoplysninger end nødvendigt. Fx bør de vejledes i at anvende en browser, der ikke gemmer synlige bogmærker i ‘Favorit’-linjen. 
  2. Jeres risikovurdering med henblik på, at følgende risici er overvejet:
    a) at der ikke indsamles unødvendige personoplysninger om eleverne ved  behandling af skærmbilleder, fx elevernes søge- og browserhistorik, private bogmærker, filer, mapper m.m.
    b) at skolen behandler følsomme personoplysninger, når elever aflægger eksamen under særlige prøvevilkår som følge af fx ordblindhed. Der er særlige regler for behandling af disse oplysninger.
    c) at en fejlkonfiguration af eksamensovervågningen kan medføre, at der indsamles personoplysninger om elevernes private brug af deres computer inden eksamensstart, hvis elever installerer programmet i god tid.

Sekretariatet vil afholde et webinar om eksamensovervågning og ExamCookie med udgangspunkt i afgørelserne. Der udsendes mere information herom primo maj. 
Kontakt: Jonas Makram Benzarti, tlf: 2869 4849 

Opdatering af guide til arbejdet med tidsregistrering og arbejdstid generelt

Tidsregistrering bliver lovpligtigt fra 1. juli
Sekretariatet har opdateret guiden til arbejdet med tidsregistrering og arbejdstid generelt, som kan findes på foreningens hjemmeside bag login i mappen ”Tidsregistrering og lærernes arbejdstid”. 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen arbejder stadig på den endelige fortolkning af lovudvidelsen om tidsregistrering, og guiden er dermed med forbehold for deres endelige udmelding, som forhåbentlig kommer i løbet af maj måned. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har dog, med forbehold for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, nikket til, at den nye lov om tidsregistrering tilsidesætter lokale aftaler, der indeholder afvigelse af tidsregistreringskravet fra GL-overenskomsten. Dermed vil alle gymnasier reelt være underlagt de tidsregistreringskrav, som er beskrevet i GL-overenskomsten pr. 1. juli 2024 uden mulighed for afvigelse.    
Kontakt: Christina Kirkegaard Thalund, tlf: 3318 8275

DGS opfordrer gymnasierne til at holde dimission tidligt

DGS opfordrer til, at gymnasierne planlægger dimissionen, så den er færdig inden kl. 12. Dette er af hensyn til de elever, der planlægger at køre studenterkørsel, samme dag som dimissionen. Hvis dimissionen slutter sent, kommer studenterkørslen også til at slutte sent. Det kan give problemer, da nogle vognmænd af den grund vil kræve betaling for ekstra chauffør grundet hviletidsregler. Derudover kan det også give problemer både for elever og forældre, hvis man skal køre, mens der er mørkt.
Det vil derfor hjælpe eleverne til en bedre og billigere studenterkørsel og afslutning på gymnasietiden, hvis dimissionen planlægges, så den er slut tidligt på dagen. 

DG i Medierne

Kommende kurser

Ledelse af team, studie- retninger og projekter
Kursus for teamledere, studieretningsledere/koordinatorer, faggruppeledere og projektledere om tværgående indsatser og ledelse af teams og projekter. Kurset løber over 4. undervisningsgange-

Læs mere og tilmeld dig
Introduktion til gymnasieledelse
Kursus for nye pædagogiske ledere om jobbet som offentlig mellemleder på en gymnasial institution.
NB der er  opfølgningsdag i det nye år.

Læs mere og tilmeld dig
Personalejura
Kursus for gymnasiernes administrative medarbejdere om de arbejds- og ansættelsesretlige regler med betydning for driften af en gymnasial institution.Læs mere og tilmeld dig
Medie- og krisetræning
Kursus for ledere og talspersoner om håndtering af (svære) mediesager.

Læs mere og tilmeld dig
Økonomistyring på gymnasierne
Kursus for ledere om regnskabsindhold og -opbygning, tilrettelæggelse af skolens økonomi og håndtering af lovgivningsmæssige krav og regler.

Læs mere og tilmeld dig
Den lovpligtige arbejds- miljøuddannelse 
Kursus for arbejdsmiljø-repræsentanter og nye ledere om varetagelse af arbejdsmiljøarbejdet. Læs mere og tilmeld dig
Klar til ledelse
Kursus for førledere om de forventninger, opgaver og udfordringer, der knytter sig til lederjobbet.
Kurset kærer over to undervisningsgange.

Læs mere og tilmeld dig
Ledelse af personalet – hvad siger juraen
Kursus for ledere og mellemledere om de retlige rammer for ledelse af medarbejderne på gymnasiale institutioner.


Læs mere og tilmeld dig
Sociale medier
Kursus for SoMe-ansvarlige om de forskellige sociale medier, og hvordan man skaber resultater ved at bruge dem i sammenhæng.  Læs mere og tilmeld dig
Pædagogisk ledelse gennem feedback og aktionslæring
Kursus for ledere og mellemledere om pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.
Læs mere og tilmeld dig
Realisering af strategien
Kursus for ledere og mellemledere om processen fra strategi til realiserede forandringer og god forandringsledelse i gymnasiet.Læs mere og tilmeld dig
Følg os på X
Besøg vores website
Copyright © 2024 Danske Gymnasier, All rights reserved.


Our mailing address is:
Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
København K 1471
Denmark

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.