Nyhedsbrev

Nyheder

Skolelederforeningen: Uddannelse og dannelse hænger tæt sammen

15. januar 2018

Skolelederforeningens bud på dannelse anno 2018. Af næstformand Dorte Andreas. Kulturen og de generelle normer i samfundet er med til skabe den måde, vi dannes på. Sådan har det altid...

Danske Universiteter: Dannelsesidealet er i udvikling

15. januar 2018

Danske Universiteters bud på dannelse anno 2018. Af rektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet. Danske Universiteter hilser dannelse velkommen på den politiske dagsorden. Der er behov for at komme ud...

Danske Professionshøjskoler: Professionsdannelse

15. januar 2018

Danske Professionshøjskolers bud på dannelse anno 2018. Af Alexander Christian von Oettingen, dr. pæd. og prorektor på UC SYD. Professionshøjskolerne uddanner til sygeplejerske, fysioterapeut, pædagog, lærer og socialrådgiver mv. Det...

Forskeren: Dannelse kan være et konkurrenceparameter

15. januar 2018

Begrebet dannelse omfatter mange ting, kan foregå gennem mange fag og er vigtigt for, at man kan begå sig på arbejdsmarkedet. Det er ifølge lektor Lars Geer Hammershøj essensen af...

Ministeren: Der er masser af guldkorn

15. januar 2018

Uddannelsesverdenen har bestemt ikke mistet lysten til at diskutere dannelse, viser seks organisationers nye bud på dannelse, som for første gang præsenteres samlet på danskegymnasier.dk. Undervisningsminister Merete Riisager kalder det...

Når mor i virkeligheden har ret

11. januar 2018

Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, tager til genmæle i en månedlang debat på altinget.dk om unges uddannelsesvalg. I et forsøg på at tale erhvervsuddannelser op, er gymnasiet til tider blevet...