Nyhedsbrev

Nyheder

Karakterskala skævvrider forskellen mellem kønnene

10. oktober 2022

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier Som Altingets debatserie – og mange artikler og debatindlæg før den – har fastslået, står det skidt til med drengenes uddannelsesniveau. De får...

Aktører: Et mangfoldigt gymnasium er faktisk bedre for alle elevers trivsel og præstationer

6. oktober 2022

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier, rektor for Roskilde Gymnasium, Madeleine Steenberg Williams, Forkvinde Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Tim Whyte, Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke Danmark taler politikere og medier mest...

Nye optagelseskrav på videregående uddannelser risikerer at skade mere end de gavner

30. september 2022

Af Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for DGS, og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier. Unges mistrivsel er i stigning og har nået en højde, der vækker politisk bekymring. Vi er...

Stop med at lange ud efter det almene gymnasium

27. september 2022

Fra tid til anden bringer medierne debatindlæg, der unuanceret og kortsigtet angriber det almene gymnasium for at tiltrække alt for mange unge. Senest konstaterede formanden for Dansk Metal, Claus Jensen, i...

Sprogfagene skal styrkes

20. september 2022

Det står skidt til med sprogfagene. Det er den triste kendsgerning, som alle deltagerne ved en netop afholdt sprogkonference i Fællessalen på Christiansborg, var enige om.Alt for få elever vælger...

Sund alkoholkultur kræver samarbejde

20. september 2022

Det er muligt at samarbejde om en fornuftig alkoholpolitik uden løftede pegefingre eller stillingskrig mellem voksne og unge. Fordi faktisk står parterne ikke så langt fra hinanden, som man kunne...