Nyhedsbrev

21. november 2019

Der skal fortsat være klare skel mellem de almene, merkantile og tekniske gymnasieretninger, men der skal åbnes for samlæsning og mere samarbejde på tværs.

Danske Gymnasiers generalforsamling har netop vedtaget foreningens nye strategi, ”Uddannelse skaber samfund”.
Med strategien bliver det et pejlemærke for Danske Gymnasier, at der på længere sigt skabes én gymnasieskole, hvor de studieforberedende ungdomsuddannelser kan samles efter de lokale behov.

Uddannelserne skal fortsat have adskilte profiler, så der er klare skel mellem de almene, merkantile og tekniske gymnasieretninger. Men der skal åbnes for større samspil mellem uddannelserne, så samlæsning af fag og flere gymnasiale uddannelser på samme institution giver elever i hele landet et bredt uddannelsestilbud. Det vil også betyde et mere fleksibelt og sammenhængende system, der får flere unge godt igennem en ungdomsuddannelse.

– Ungdomsuddannelserne skal tage afsæt i elevernes behov, og derfor skal det være uddannelsernes indhold, der definerer strukturerne og ikke strukturerne, der definerer indholdet. Vi mener, at der er mere, der samler end skiller de gymnasiale uddannelser, og at det fra elevernes perspektiv er meningsfuldt at tænke dem mere sammen, påpeger Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø.

På en baggrund foreslår Danske Gymnasier, at de gymnasiale uddannelser ligestilles, så alle gymnasier på sigt har mulighed for at udbyde alle former for gymnasiale uddannelser, der hvor de lokale behov tilsiger det.

– Vi er naturligvis ikke ude i at etablere nye uddannelser der, hvor udbuddet allerede findes. Men vi vil gerne sikre en bred geografisk dækning af alle gymnasiale uddannelser, selv når ungdomsårgangene bliver mindre, og de små udkantsskoler udfordres på deres økonomiske bæredygtighed, understreger hun.

 

Tre mærkesager

Udover pejlemærket om én gymnasieskole indeholder strategien også tre mærkesager for Danske Gymnasier:

  1. En gymnasiekultur, der danner og uddanner hele mennesker til fremtiden
  2. En høj, fælles national kvalitet i uddannelserne på alle gymnasier
  3. Et sammenhængende ungdomsuddannelsessystem med klare profiler og bred geografisk dækning.

Med vedtagelsen af strategien har generalforsamlingen sat retningen for Danske Gymnasiers arbejde frem mod 2025.