Nyhedsbrev

3. september 2018

Hvorfor nøjes med at tage sin studentereksamen på et enkelt gymnasium i Danmark? Hvorfor ikke sprede de tre års skolegang inden for hele det nordatlantiske område? Gribskov Gymnasium lægger til næste år fra land med en nordatlantisk gymnasieklasse. En unik uddannelse, pointerer rektor Kristoffer Høy Sidenius.

Følg den Nordatlantiske strøm – og drøm.

1.g i Danmark på Gribskov Gymnasium, 2.g med det første halve år på Færøerne og andet halvår i Island og hele 3.g i Grønland. Er du ung med nordatlantisk udlængsel og lyst til en naturvidenskabelig studieretning, er der godt nyt. Undervisningsministeriet har netop givet grønt lys til et forsøg med en nordatlantisk gymnasieklasse med start i skoleåret 2019/20.

– Ideen er at styrke kendskabet til hinanden i Nordatlanten. Vi har jo en fælles historie, men vi ved måske meget lidt om, hvad der foregår de forskellige steder, siger rektor Kristoffer Høy Sidenius, Gribskov Gymnasium og fortsætter:

– Det var egentlig rektor Poul Jensen fra Sisimiut, der fik ideen, da han for nogle år siden var på besøg, og vi talte om, hvordan man kunne samarbejde noget mere. Og så har vi ellers udviklet ideen og i to omgange søgt ministeriet om at måtte lave et forsøg. Og nu lykkedes det så, fortæller han.

  

På opdagelse i Grønland

Gymnasierne bag den nye nordatlantiske klasse er foruden Gribskov Gymnasium; GUX Sisimiut i Grønland, Miðnám á Kambsdali på Færøerne og Verzlunarskoli Islands i Island. Og ifølge Kristoffer Høy Sidenius, der netop har besøgt sin islandske kollega, er der alle steder stor optimisme, når det handler om at skaffe elever til start i 2019.

Kristoffer Høy Sidenius regner med, at den nye nordatlantiske klasse vil appellere til elever, der kan stå på egne ben og som er interesserede i at bo i de enkelte lande. Eleverne skal som udgangspunkt kunne dansk, og så skal de være naturvidenskabeligt interesserede. Eksempelvis vil eleverne, når de i 3. g skal et år til Grønland, blive naboer til DTU’s arktisk teknologiske institut. Faget arktisk teknologi, som eleverne også skal stifte bekendtskab med, stammer fra Grønland og vil ifølge rektoren spille godt sammen med det ”danske” fag bioteknologi.

  

Dyb indsigt i Færøerne og Island

– Eleverne får grundlæggende en dansk stx med lidt flere fag og lidt andre fag. Den helt store forskel ligger i, at eleverne kommer rundt og bor i landene. Der er jo kæmpe forskel på at tage på en studietur til Færøerne og bo deroppe i et halvt år. Den indsigt, de får i hinandens kulturer samtidig med, at de er der som en klasse, bliver ret unik, siger Kristoffer Høy Sidenius. Han fremhæver også, at eleverne vil opnå en unik forståelse for demokrati.

– På længere sigt ser jeg dem som nogle, der i allerhøjeste grad opfylder målsætningen fra stx om, at man får en forståelse for demokrati – og ikke bare af dansk demokrati men på tværs af hele det nordatlantiske område. Jeg tror, de vil få en stor rummelighed overfor andre kulturer, og jeg glæder mig allerede til at se, hvor de vil læse videre – om der f.eks. er danske elever, som vil vælge at læse videre i Island. På den måde bliver det interessant at se, om de netværk, de danner i løbet af deres tid i gymnasieklassen, fortsætter i deres videre arbejdsliv, siger han.

Og så handler det for rektoren fra det nordsjællandske Helsinge ellers bare om at komme ud på landevejen og fortælle om de nye muligheder i Nordatlanten – og få de sidste praktiske udfordringer løst, heriblandt at finde bomuligheder for de nordatlantiske unge i Helsinge, når de om knapt et år banker på døren til Gribskov Gymnasium.

  


Kort om Nordatlantisk gymnasieklasse
  • Forsøgsperioden er fastsat til optagelse af en klasse i skoleårene 2019/20, 2020/21 og 2021/22
  • Klassen samles i en studieretning med en nordatlantisk vinkel, som indeholder bioteknologi, arktisk teknologi, fysik og matematik
  • Et nøgleord bliver anvendelsesorientering, hvor bl.a. kulturelle institutioner og virksomheder inddrages
  • Dansk er undervisningssproget for gymnasieklassen, og i de tilfælde, der er islandske undervisere tilknyttet faget, er der mulighed for at undervise på engelsk
  • Eleverne på den Nordatlantiske gymnasieklasse vil have udgifter til logi, kost og rejser. De skal bo på kollegium og i ungdomsboliger eller kan indkvarteres privat.

  

Læs mere på gribskovgymnasium.dk