Nyhedsbrev

19. marts 2020

Folketinget har hastebehandlet en midlertidig lov på undervisningsområdet som udløber af corona-pandemien

Folketinget har nu vedtaget lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19.

Loven giver blandt andet undervisningsministeren hjemmel til at fastsætte regler for nødundervisning, ligesom hun får mulighed for at fastsætte regler om udstedelse af beviser og om gennemførelse af prøver og eksaminer.

På danskegymnasier.dk under fanebladet Covid-19 Bag login kan du se de spørgsmål og svar Folketinget har stillet til lovforslaget, som er relevant for gymnasierne. Der er blandt andet svar om nødundervisning og tilskud.

Samme sted ligger den henvendelse med spørgsmål og kommentarer til lovforslaget, som Danske Gymnasier sendte til Børne- og Undervisningsministeriet den 16. marts, og ministeriets svar.