Nyhedsbrev

14. marts 2018

Regeringens nye naturvidenskabsstrategi skal vække de unges interesse for emnet. Rektor Hanne Hautop vil bruge strategien til et øget lokalt samarbejde.

Efter et langt tilløb i henholdsvis en strategi- og en rådgivningsgruppe kom den så – regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.

– Jeg håber, strategien kan være med til at sikre, at fødekæden til naturvidenskabelige job bliver større og stærkere, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.

Strategien sigter derfor også mod, at børn og unge skal se mulighederne i de naturvidenskabelige uddannelser. Til dette formål vil man bl.a. have universitetsuddannede naturfagslærere på banen i grundskolen og skabe nye talentforløb.

  

Fagkoordinatorer i fuld gang

Og så opfordrer regeringen gymnasieskolerne til at lade såkaldte naturfagskoordinatorer gå foran i arbejdet med at sikre kvalitet i undervisningen og en god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Her sparkes der en åben dør ind til gymnasierne.

– Gymnasier har meget fokus på overgangen fra grundskole til gymnasium og fra gymnasium til videregående uddannelse. Nogle steder er dette også forankret i en ledelsesfunktion, som f.eks. på mit eget gymnasium, og fagkoordinatorerne går over hele linjen forrest i arbejdet, siger rektor Hanne Hautop, Rosborg Gymnasium og HF, der også sidder med i Danske Gymnasiers arbejdsgruppe om naturvidenskab.

  

Øget lokalt samarbejde

Med strategien i hånden glæder Hanne Hautop sig til, at man nu lokalt sætter sig sammen og ser på, hvordan man får skabt mere interesse for de naturvidenskabelige fag hos børnene og de unge.

– Vi kan bruge strategien som et godt afsæt til et øget samarbejde om naturvidenskab med de andre uddannelsesinstitutioner i området, specielt grundskolen. Jeg er sikker på, at kommunen også vil gå aktivt ind i dette arbejde, siger hun.

Naturvidenskabsstrategien kommer i forlængelse af regeringens strategi for digital vækst, som også har fokus på, at flere unge skal tage en uddannelse eller opnå kompetencer i teknologi, it, naturvidenskab og matematik – de såkaldte STEM-kompetencer.

Regeringen har afsat 180 mio. kr. til strategien i årene 2018-2024.

Læs mere om strategien.