Nyhedsbrev

11. januar 2018

Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, tager til genmæle i en månedlang debat på altinget.dk om unges uddannelsesvalg. I et forsøg på at tale erhvervsuddannelser op, er gymnasiet til tider blevet talt ned.

Gennem den seneste måned er der på altinget.dk blevet uddelt verbale øretæver i en debat om unges valg af uddannelse. Og gymnasierne har – sammen med de mødre, der tilsyneladende egenhændigt får de unge til at vælge de gymnasiale uddannelser – stået forrest i køen til tæv. Anledningen er den, at der menes at være for mange, der vælger gymnasiet og for få, der vælger erhvervsuddannelserne.

  

Adgangsbilletten

Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø, har samlet kommenteret på indlæggene og skriver bl.a. i altinget.dk om grunden til, at unge vælger gymnasiet:

”De unge vælger gymnasiet, fordi de opfatter det som den bedste adgangsbillet til fremtiden. Gymnasierne giver nemlig vores unge et solidt fundament for at fungere på et fremtidigt arbejdsmarked præget af stor omskiftelighed. Og det skal man ikke tale ned i håb om at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne.”

Birgitte Vedersø skriver også, at man let får ”den tanke, at mor i virkeligheden har ret, når hun bestyrker sine børn i, at der nok er mere fremtid i at gå gymnasievejen, før man satser på en erhvervsrettet uddannelse. Men når det er sagt, så erkender vi i Danske Gymnasier, at det er et problem, at vi om få år risikerer at mangle faglært arbejdskraft, og det problem vil vi gerne være med til at løse”.

Læs indlægget fra altinget.dk