Nyhedsbrev

16. januar 2018

Undervisningsministeriet sætter gang i udviklingen af et såkaldt monitoreringsværktøj, som skal afsløre snyd ved prøver. Værktøjet skal ifølge ministeriet stilles gratis til rådighed for skolerne.

Forligskredsen bag gymnasiereformen har aftalt, at der skal udvikles et værktøj, som kan monitorere elevernes computere, så man kan afsløre og dokumentere snyd ved prøver i gymnasiet.

Det nye værktøj skal kunne dokumentere handlinger, som eksaminanden foretager på sin computer under prøverne. Der skal eksempelvis med korte intervaller kunne gemmes skærmbilleder af elevernes aktiviteter.

Undervisningsminister Merete Riisager udtaler på uvm.dk, at hun er glad for, at man i forligskredsen er nået til enighed om at finansiere værktøjet, som skal stilles gratis til rådighed for skolerne. ”De får nu et værktøj til at afsløre de elever, som snyder. For elevernes skyld skal vi sikre, at prøver og eksamener er objektive og fair. Med det nye redskab tager vi et stort skridt i den rigtige retning,” siger Merete Riisager.

  

Pålidelige prøver

Formand Birgitte Vedersø, Danske Gymnasier, kvitterer partierne for aftalen og håber, at der på den måde bliver arbejdsro om en eksamen, som i øvrigt administreres på bedste vis.

– Eksamen skal under alle omstændigheder være pålidelig og troværdig. En tidligere undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser, at det er skolerne i forvejen de bedste garanter for. Nu får vi stillet et gratis værktøj til rådighed, som bør medvirke til, at de eksamensansvarlige og censorerne fortsat kan sikre en god afvikling af prøverne, siger Birgitte Vedersø. Hun understreger samtidig vigtigheden af, at det nye værktøj ikke må kunne misbruges til at snage i elevers private indhold på computerne.

Undervisningsministeriet forventer, at værktøjet, der bliver en del af netprøver.dk, er klar til brug ved de skriftlige prøver i sommeren 2019.