Nyhedsbrev

21. januar 2022

Danske Gymnasier er blandt de mere end 20 uddannelsesorganisationer bag en handleplan for uddannelse for bæredygtig udvikling, som i sidste uge blev overrakt til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Planen skal sikre, at klima- og bæredygtighedsdagsordenen bliver en integreret del af alle uddannelser, lige fra folkeskole til de videregående uddannelser.

Konkret foreslår planen, at der nedsættes et Nationalt Råd for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling og etableres syv uddannelsespartnerskaber for bl.a. de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og voksen- og efteruddannelserne. Det er også tanken, at der skal igangsættes forsøg med uddannelse for bæredygtig udvikling på uddannelserne.

Læs hele handleplanen