Nyhedsbrev

16. september 2022

– Det er det største gruppearbejde, jeg nogen sinde har været med til, fastslog Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder, da han på vegne af 80 organisationer overdrog rapport for Uddannelse i Bæredygtig Udvikling til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Og det er da også en stor og broget flok, der står bag. Den tæller foruden uddannelsesorganisationerne også fagforeninger, KL, NGO’er mfl.

Arbejdet har været organiseret i otte såkaldte partnerskaber, der tilsammen dækker hele uddannelsessystemet fra daginstitutioner til videregående uddannelser og med afstikkere til både voksen- og efteruddannelsesområdet og folkeoplysningsområdet.

Pernille Rosenkrantz-Theil takkede organisationerne for det store arbejde, de har lagt i, at udarbejde rapporten.

– Jeg er vanvittigt imponeret over det, I har leveret. Hvis man gerne vil gennemføre noget, der er grønt, så har vi her fået verdens største idékatalog, som er direkte gennemførbart,” sagde Pernille Rosenkrantz-Thei bla.

Fra Gymnasiepartnerskabet var det Mads Strarup, vicerektor på Københavns Åbne Gymnasium, der præsenterede konklusionerne, og han lagde især vægt på tre hovedbudskaber:

  • At få gennemgået læreplanerne med henblik på relevant fornyelse af fagene, hvor noget skal ud, så der bliver plads til bæredygtighed i de fag, hvor det er relevant, eller et obligatorisk element i et eller flere tværfaglige forløb eller opgaver.
  • At der etableres rammer for efteruddannelse for ledelser og lærere i, hvilke tiltag på klimaområdet der virkelig virker – gerne i samarbejde med DG, DEG, HF & VUC og GL og evt. i regi af FIP og/eller SIP.
  • At der skabes økonomi, så gymnasierne kan udvikle grønne løsninger i drift og undervisning.

Under præsentationen af rapporten lovede Pernille Rosenkrantz-Theil, at hun nok ville “implementere det meste af det, som rapporten foreslår”. Hun lovede ligeledes at det sekretariat, der har koordineret arbejdet får forlænget finansieringen frem til udgangen af året, men hun understregede, at der nu forestår et arbejde i organisationerne med at forankre arbejdet med UBU.

Også Katarina Ammitzbøll (K) var positivt stemt overfor rapporten og inviterede partnerskaberne til at fremlægge rapporten for Folketingets 2030-netværk, der er et tværpolitisk netværk, der har til formål at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.