Nyhedsbrev

8. april 2022

En bevilling fra Villlum Fonden på lige knap 2 mio. kroner over tre år skal sætte turbo på arbejdet med grøn omstilling på landets almene gymnasier.

Pengene skal blandt andet gå til at sekretariatsbetjene græsrodsinitiativet Gymnasieskolernes Klimaalliance og til at afholde inspirationswebinarer og konferencer.

– Mange gymnasier er allerede godt i gang, og har nedsat klimaråd eller grønne udvalg, hvor elever og ledelse i fællesskab tager initiativer, der gør hverdagen på gymnasierne grønnere og mere bæredygtig. Med bevillingen fra Villum Fonden kan vi systematisere og videreformidle de gode ideer, så hvert enkelt gymnasium ikke behøver opfinde den dybe tallerken, men kan lade sig inspirere og bygge oven på det, som andre skoler har fundet ud af virker, siger Danske Gymnasiers formand Henrik Nevers begejstret.

En del af arbejdet kommer til at fokusere på nye måder at undervise på for der er i projektet bevilliget midler til udvikling inden for områderne klimadidaktik, naturpædagogik og bæredygtighed og læring, men tanken er også, at gymnasierne skal samarbejde med eksterne partnere, som fx grønne rejsebureauer om at arrangere studieture, der er mere bæredygtige end det er tilfældet i dag.

– Takket være bevillingen fra Villum Fonden kan vi nu tage fat på dette spændende og vigtige arbejde, og det glæder jeg mig helt utrolig meget til, siger Henrik Nevers.