Hjem Events Webinar om de nye barselsregler

Webinar om de nye barselsregler

FORMÅL OG INDHOLD

Danske Gymnasier afholder den 10. juni 2022, kl. 9.30 – 11.30 et webinar om de nye barselsregler. Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget et lovforslag, der indeholder en række ændringer til barselsloven. Webinaret er målrettet personale på gymnasieskolerne, der skal stå for at administrere de nye regler.

På webinaret gennemgås den nye orlovsmodel, som indebærer, at hver forælder får ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, og hvor hver forælder vil kunne overdrage op til 13 ugers ikke-øremærket orlov til den anden forælder. Den nye orlovsmodel træder i kraft den 2. august 2022 og gælder for forældre til et barn, der er født på denne dag eller senere.

Herudover gennemgås lovændringens betydning for soloforældre og LGBT+ familier, der bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre. De særlige tiltag for soloforældre og LGBT+ familier træder i kraft fra 1. december 2023 og gælder for forældre til et barn, der er født den 1. januar 2024 eller senere.

PRIS OG TILEMDINGSFRIST

Webinaret er gratis for medlemmer. Tilmeldingsfristen er den 25. maj 2022.

UNDERVISER

Webinaret afvikles ved advokaterne Lene Damkjær Christensen og Casper Lauritzen.

LENE DAMKJÆR CHRISTENSEN

Lene er advokat (H) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Lene har mere end 20 års erfaring med at rådgive primært offentlige arbejdsgivere om arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder som f.eks. forvaltningsret, persondataret og arbejdsmiljø.
Lene har gennem mange år beskæftiget sig med undervisningssektoren og har dybdegående indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende i denne sektor. Endelig har Lene stor undervisningserfaring og har undervist i en bred vifte af emner indenfor arbejds- og ansættelsesret og underviser i øvrigt på DJØF’s kursus om tjenestemandsret og på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse.
.

CASPER LAURITZEN

Casper er advokat (L) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Casper Lauritzen rådgiver både offentlige og private arbejdsgivere om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder. Som mangeårig rådgiver for offentlige og semi-offentlige arbejdsgivere har Casper oparbejdet stor erfaring med bl.a. de offentlige overenskomstforhold, tjenestemandsret og medarbejderforhold i forbindelse med offentlige udbud og virksomhedsoverdragelse.
Casper er ofte anvendt som oplægsholder og underviser og har undervist i blandt andet kollektiv arbejdsret, persondata i medarbejderforhold, virksomhedsoverdragelse og diskriminationslovgivningen.

The Webinar om de nye barselsregler JUN22 ticket sales has ended!

Dato

10 jun 2022
Udløbet!

Tid

09:30 - 11:30

Lokation

Webinar i TEAMS
Kategorier
QR Kode