Hjem Events Webinar om de nye barselsregler og gennemgang af lønretten

Webinar om de nye barselsregler og gennemgang af lønretten

FOERMÅL OG INDHOLD

Danske Gymnasier afholder den 13. september 2022 kl. 12.30 – 14.30 et webinar om de nye barselsregler. Baggrunden er, at de nye regler om øremærket barsel trådte i kraft i august 2022, og der samtidig er aftalt en række ændringer i medarbejdernes ret til løn under barsel.

På webinaret gennemgås den nye orlovsmodel, som bl.a. indebærer, at hver forælder får ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel, og hvor hver forælder vil kunne overdrage op til 13 ugers ikke-øremærket orlov til den anden forælder. Endvidere gennemgås det nye cirkulære om administration af barselsaftalen, som indfører ændringer i lønretten og administration heraf.

De nye barselsregler for soloforældre og LGBT+ familier gennemgås også på webinaret. Disse regler træder i kraft 1. december 2023 og indebærer soloforældre og LGBT+ familier bl.a. tildeles ret til at overdrage orlov til henholdsvis nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre.

Webinaret er en gentagelse af Danske Gymnasiers webinar den 27. juni 2022 men er opdateret i forhold til de nye regler om lønretten.

MÅLGRUPPE

Webinaret er målrettet personale på gymnasieskolerne, der skal stå for at administrere de nye regler.

UNDERVISERNE

Webinaret afvikles ved advokaterne Lene Damkjær Christensen og Casper Lauritzen.

LENE DAMKJÆR CHRISTENSEN
Lene er advokat (H) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Lene har mere end 20 års erfaring med at rådgive primært offentlige arbejdsgivere om arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder som f.eks. forvaltningsret, persondataret og arbejdsmiljø.
Lene har gennem mange år beskæftiget sig med undervisningssektoren og har dybdegående indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende i denne sektor. Endelig har Lene stor undervisningserfaring og har undervist i en bred vifte af emner indenfor arbejds- og ansættelsesret og underviser i øvrigt på DJØF’s kursus om tjenestemandsret og på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse.

CASPER LAURITZEN
Casper er advokat (L) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Casper Lauritzen rådgiver både offentlige og private arbejdsgivere om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder. Som mangeårig rådgiver for offentlige og semi-offentlige arbejdsgivere har Casper oparbejdet stor erfaring med bl.a. de offentlige overenskomstforhold, tjenestemandsret og medarbejderforhold i forbindelse med offentlige udbud og virksomhedsoverdragelse.
Casper er ofte anvendt som oplægsholder og underviser og har undervist i blandt andet kollektiv arbejdsret, persondata i medarbejderforhold, virksomhedsoverdragelse og diskriminationslovgivningen

VIGTIGT I FORHOLD TIL TILMELDING

Tilmeldingsfrist: den 9. september 2022

Når du tilmelder dig, vil det fremgå på hjemmesiden, at din tilmelding er registreret “Tak for din booking! Tjek din mail for yderligere information og bekræftelse.”, vi oplever pt. problemer med vores bekræftelsesmails, enten modtager du to eller slet ingen, dette skal du ikke bekymre dig om, hvis du på skærmen har beskeden Tak for din booking”… er alt som det skal være. Senest dagen inden webinaret vil du modtages en kalenderinvitation fra underviserne med link til webinaret.

The Webinar om de nye barselsregler og gennemgang af lønretten v2 ticket sales has ended!

Dato

13 sep 2022
Udløbet!

Tid

12:30 - 14:30
QR Kode