Hjem Events SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne

SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne

FORMÅL OG INDHOLD

Kurset udbydes i samarbejde med GL-E og Samarbejdssekretariatet.

Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. GL og Danske Gymnasier er enige om, at det er vigtigt, at der udbydes et kursus rettet mod gymnasieverdenen med deltagelse af såvel ledelses- som medarbejdersiden, for at skabe en fælles forståelse og platform for arbejdet i SU.

Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads. Du får også indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde. Kurset tager afsæt i SU’s hverdag i gymnasieverdenen og bygger på en høj grad af deltageraktivitet. Der vil bl.a. være gruppeøvelser, hvor du får mulighed for at afprøve og drøfte synspunkter og erfaringer fra gymnasierne som arbejdsplads.

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, gruppeøvelser og dialog i mindre grupper og i plenum.

MÅLGRUPPE

Nyvalgte samarbejdsudvalgsmedlemmer.

UNDERVISER

Maja Aasted, Samarbejdssekretariatet.

KONTAKT

Dette kursus administreres af GL, og du kan kontakte kursussekretær Felícia Braga, fb@gl.org for yderligere information.

 

Dato

04 okt 2022
Udløbet!

Tid

10:00 - 16:00

Mere info

Tilmelding

Lokation

ODEON
Odeons Kvarter 1 5000 Odense C
Kategorier
Tilmelding
QR Kode