Hjem Events Realisering af strategien

Realisering af strategien

FORMÅL OG INDHOLD

Gymnasierne har en stor opgave i at skabe gode rammer for at danne og uddanne unge.

En forudsætningerne for at realisere gymnasiernes overordnede opgave er understøttelse af ledelsesteams på gymnasierne i at realisere deres lokale strategiske ambitioner, så de peger i en fælles retning.

På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder.

Kurset kommer til at være en kombination af korte, teoretiske oplæg, anvendelse af konkrete værktøjer på deltagernes forandringsopgaver og sparring på tværs af skolerne. En central ide i kurset er, at ledelsesteamet sammen gennemgår kurset og arbejder med en konkret, aktuel strategisk udfordring som case. Dermed styrkes både det samlede ledelsesteam og den enkelte leders evne til at skabe udvikling. Udbyttet bliver en fælles og gennemarbejdet realiseringsplan for en strategisk indsats.

Formålet er:

At de enkelte ledelsesteam sammen træner strategitænkning – og strategieksekvering.
At de enkelte ledelsesteam kommer fra strategi til realisering i virkeligheden.
At de enkelte ledelsesteam sammen udvikler et fælles sprog og en fælles metode vedrørende realisering af strategi.
At de enkelte ledelsesteam arbejder struktureret med sit eget projekt og fungerer under kurset som sparringgruppe for et andet ledelsesteam.

 

MÅLGRUPPE OG KOMPETENCEFOKUS

Målgruppen er rektor og ledelsesgruppen. Der kan maksimalt være 24 deltagere, og kurset vil derfor typisk være for ledelsesgrupperne fra 4 – 5 gymnasier.
Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

 

FORBEREDELSE

De enkelte ledelsesteam modtager en forberedelsespakke indeholdende:

 • Relevante artikler om strategi og realisering.
 • Skabelon der udfyldes inden, fokuseret på den del der ønskes realiseret.
 • Program for dagene.
 • Kort opkald til rektor på hver skole, for at forstå deres udfordring mere i dybden.

 

2-DAGS KURSUS

 • Formål og mål med dagene.
 • Introduktion til alle deltagere på kurset.
 • Hvor er vi på vej hen som sektor?
  v/Jenny Bøving Arendt, direktør i Danske Gymnasier.
 • Hvad er strategi og strategirealisering?
 • Ledelsesteam arbejder med eget realiseringsprojekt (formål, mål, succeskriterier, forudsætninger).
 • Efterfølgende sparring med andet ledelsesteam.
 • Forandringsledelse og adfærd i den virkelige verden.
 • Forandringens pris – Det dobbelte bogholderi.
 • Status på de enkelte ledelsesteams.
 • Barriereanalyse i hvert ledelsesteam og sparring med andet ledelsesteam.
 • Udarbejdelse af implementeringsplan.
 • Fokus på ledelsesteamets styrker og faldgruber. Hvad skal vi være opmærksomme på for at realisere det vi ønsker?
 • Præsentation og feedback af videre plan.
 • Opsamling og næste skridt i kurset.

OPFØLGNING

 • Opfølgning
 • Opsamling på de to dages arbejde.
 • Feedback
 • Individuel feedback til hvert ledelsesteam.
 • Næste skridt
 • Kort opkald til rektor om næste skridt.

 

UNDERVISERNE

MARTIN DARRÉ

Martin er stifter af Friday Cph, der har til formål er hjælpe virksomheder og menneskers med at realisere deres formål. Martins fungerer som projektleder i dette forløb og indgår som gennemgående konsulent i alle aktiviteter. Martin har mere end 15 års erfaring som rådgiver indenfor områder som strategi- og formålseksekvering, ledelses- og talentudvikling samt corporate entrepreneurship. Forfatter til bogen: ”Strategisk talentudvikling.Medforfatter til bogen: ”Formål: En god forretning” Udgiver i 2020 bøgerne: ”Det kræver talent at udvikle talent” samt ”Ser du muligheder eller kaos?”

FREDERIK PETERSEN

Frederik er medstifter og partner i DNA der er en flerårig fast samarbejdspartner med Martin Darré. Frederik indgår som konsulent på de to dages kursus i såvel gennemgang af indhold og understøttelse af de enkelte ledelsesteams fremdrift. Frederik har arbejdet i mere end 20 år nationalt og internationalt som leder og rådgiver på alle ledelsesniveauer. Frederik indgår derudover i en række bestyrelsesposter og arbejder dagligt med realisering af strategi. Medforfatter til bogen: ”Formål: En god forretning”.

 

The Realisering af strategien 2021 ticket sales has ended!

Dato

25 - 26 nov 2021
Udløbet!

Tid

Hele dagen

Lokation

Comwell Hotel Kellers Park Vejle
H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning
Kategorier
QR Kode