Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring

Pædagogisk ledelse og facilitering af lærernes tættere samarbejde om undervisning og elevernes udbytte.

.
FORMÅL OG INDHOLD

Formålet med kurset er at give gymnasieledere viden, redskaber og strategi til at organisere og sætte retning for lærernes tættere samarbejde om undervisningen og elevernes udbytte. Målet med kurset er, at nærmeste leder i endnu højere grad kan kvalificere den generelle læringskultur med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler om didaktisk refleksion og samtidig bevare følgeskabet.

Kurset her giver gymnasielederne inspiration og konkrete bud på, hvordan både formelle og uformelle samarbejder kan ledes gennem systematisk og struktureret dialog. Et aktuelt tema i den pædagogiske ledelse på gymnasieskolerne er balancen mellem ledelse af helskoleprojekter og frivillige projekter. Det kan være en udfordring for en ledelse både at følge strategiske mål og samtidig imødekomme aktuelle problemstillinger.

Vi kommer med bud på, hvordan pædagogisk og faglig sparring kan organiseres i læringsfællesskaberne, så den er en del af den organisatoriske udvikling, der understøtter kravet om, at lærerne samarbejder tættere om undervisningen.

Spørgsmål vi vil drøfte på kurset:

  • Hvilken strategi og struktur har det enkelte gymnasium?
  • Hvordan kommer I tættere på undervisningen?
  • Hvordan understøtter I lærernes refleksive samtale?
  • Hvilken rolle har den pædagogiske ledelse?

Kurset indeholder oplæg, redskaber og faciliteringsøvelser i praksis. De anvendte metodikker trækker på den aktuelle forskning og teori inden for didaktisk pædagogisk ledelse og aktionslæring.

Deltagerne får superviseret tid til at justere skolens egen strategi for ledelse af pædagogisk udvikling og mulighed for gensidig drøftelse af strategien med de andre skoler.

.
MÅLGRUPPE

Lederteams, pædagogiske ledere, uddannelsesledere, kursusledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.

.
KURSET GIVER DIG
  • Strategi – En strategi der fremmer en datareflekteret kultur, som tager udgangspunkt i praksis og den viden, vi kan iagttage og blive klogere på. En kvalificering af aktionslæring.
  • Dialogredskaber – Dialogredskaber til at facilitere samtaler, feedback og kollegial vejledning/supervision
  • Redskaber – Redskaber til at formulere pædagogiske problemstillinger og opstille mål for observation, analyse og evaluering
.
UNDERVISERNE

Ulla Nedergaard arbejder med faglig pædagogisk ledelse. Som selvstændig konsulent har Ulla i snart 20 år superviseret skoleledelser og undervisere om læringsprocesser og teamsamarbejde. Ulla træner både ledere og lærere i deres ledelse, kommunikation og relationskompetence. Desuden er hun ekstern underviser i ”Det personlige lederskab”, censor og vejleder på Københavns Professionshøjskole, supervisor ved skoletjenesten og Marte Meo Supervisor.

Maren Sindahl arbejder med at facilitere udvikling for ledere, medarbejdere og teams. Maren er uddannet Cand. Mag. i psykologi og dansk, og har en mastergrad i organisationspsykologi (MPO) samt en uddannelse i dynamisk coaching (ISTDP). Maren har over 20 års erfaring fra offentlige og private organisationer med særlig fokus på coaching af ledere, supervision af teams, konflikthåndtering og lederudviklingsforløb. Maren er desuden tilknyttet DTU og DJØF som ekstern underviser i “det personlige lederskab og forandring” på diplomuddannelsen i ledelse og beskikket censor på landsplan.

 ULLA NEDERGAARD OG MAREN SINDAHL

Tilmelding

Tilmeld arrangement

Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring - Efterår 2022

1 billet valgt.

Tilgængelige Billetter: 23

Billetten til Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring - Efterår 2022 er udsolgt. Du kan prøve en anden billet eller en anden dato.

Praktiske informationer

Dato

10 - 11 nov 2022

Lokation

Comwell Hotel Kellers Park Vejle
H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning

Pris:

7.000 kr. – 9.000 kr. (afhænger af deltagerantal)

Tilmeldingsfrist:

7. oktober 2022

Ved framelding efter tilmeldingsfristen betales som udgangspunkt fuld pris med mindre det lykkes at optage andre deltagere på afbudspladsen