Hjem Events Når elever klager

Når elever klager

FORMÅL OG INDHOLD

Hvor lang en partshøringsfrist en elev, der har optrådt i strid med studie- og ordensreglerne, skal have? Hvor grov skal en opførsel være for at berettige en bortvisning? Hvis der er mistanke om uretmæssig hjælp eller snyd ved prøver, hvordan behandles sagen, så den er juridisk korrekt? Kan eleven klage over en årskarakter og til hvem?

På dette kursus bliver du indført i de vigtigste regler for sagsbehandling, og vi kommer bl.a. ind på:

 • Hvad er en forvaltningsretlig afgørelse?
 • Hvem er parter i en sag?
 • Oplysning af sagen – hvornår er sagen klar til afgørelse?
 • Notatpligt – hvad betyder pligten for det daglige arbejde?
 • Partshøring – hvornår skal der partshøres og hvorfor?

Der er flere steder i uddannelseslovgivningen, hvor eleverne har klageadgang over afgørelser truffet i medfør af f.eks. uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen eller bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Som leder er det vigtigt at have fokus på, hvornår en henvendelse bliver til en formel sag, hvilken vejledningspligt lederen har overfor eleven, hvornår forældrene skal inddrages, og hvordan skolen sikrer fokus på elevernes rettigheder og pligter under uddannelsesforløbet.

Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases.

 

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

 

KURSET GIVER DIG

 • Indsigt
  Indsigt i uddannelseslovgivningen, forvaltningsret og offentligret
 • Redskaber
  Redskaber til som offentlig leder at træffe forvaltningsretlige afgørelser i konkrete sager
 • Sparring
  Mulighed for at sparre om de dilemmaer og hensyn der opstår i sager om elevernes skolegang og trivsel
Udsolgt!

Dato

10 nov 2021
Udløbet!

Tid

08:00 - 18:00

Lokation

Tivoli Hotel
Arni Magnussons Gade 2 · 1620 København V
Kategorier
QR Kode