Hjem Events Når elever klager

Når elever klager

FORMÅL OG INDHOLD

På dette kursus bliver du klædt på til at håndtere en elevslag. Du bliver indført i de vigtigste regler for skolens sagsbehandling:

 • Hvad er en forvaltningsretlig afgørelse?
 • Hvem er parter i en sag?
 • Oplysning af sagen – hvornår er sagen klar til afgørelse?
 • Notatpligt – hvad betyder pligten for det daglige arbejde?
 • Partshøring – hvornår skal der partshøres og hvorfor?

 

Der er flere steder i uddannelseslovgivningen, hvor eleverne har klageadgang over afgørelser truffet i medfør af f.eks. uddannelsesbekendtgørelsen, eksamensbekendtgørelsen eller bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Som leder er det vigtigt at have fokus på, hvornår en henvendelse bliver til en formel sag, hvilken vejledningspligt lederen har overfor eleven, hvornår forældrene skal inddrages, og hvordan skolen sikrer fokus på elevernes rettigheder og pligter under uddannelsesforløbet.
Formålet med dette kursus er at styrke forvaltningskompetencen hos de ledere, der behandler og træffer afgørelse i sager, hvor afgørelsen træffes i forhold til eleverne og med særlig fokus på afgørelser, der kan påklages. Det foregår ved oplæg, drøftelser og konkrete cases.

.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til gymnasieledere, der forbereder sager og/eller træffer afgørelse i forhold til eleverne.

.

KURSET GIVER DIG

 • Indsigt
  Indsigt i uddannelseslovgivningen, forvaltningsret og offentligret
 • Redskaber
  Redskaber til som offentlig leder at træffe forvaltningsretlige afgørelser i konkrete sager
 • Sparring
  Mulighed for at sparre om de dilemmaer og hensyn der opstår i sager om elevernes skolegang og trivsel

.

PRIS OG TILMELDINGSFRIST

Prisen er 1.200 – 2.500 pr. deltager (afhænger af deltagerantal)

Tilmeldingsfristen er den 14. oktober 2022.

Bemærk at ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb betales som udgangspunkt fuld pris med mindre det lykkes at optage andre deltagere på afbudspladsen, kontakt derfor mail@danskegymnasier.dk hurtigst muligt, hvis du ønsker at annullere din tilmelding.

The Når elever klager - Efterår 2022 ticket sales has ended!

Dato

15 nov 2022
Udløbet!

Tid

Hele dagen

Lokation

Tivoli Hotel
Arni Magnussons Gade 2 · 1620 København V
QR Kode