Hjem Events Kursus om arbejdstid for erfarne rektorer

Kursus om arbejdstid for erfarne rektorer

FORMÅL OG INDHOLD

Formål med kurset er at give deltagerne indsigt i anvendelsen af arbejdstidsreglerne for gymnasielærere og de aftalte tiltag om underviserarbejdstid fra OK21.
Der vil være fokus på følgende emner:

  • Ledelsens årsplanlægning, herunder drøftelse af den forventede opgaveportefølje med den enkelte medarbejder ved normperiodens start.
  • Ledelsens opfølgning, herunder den løbende dialog mellem leder og underviser og drøftelse, såfremt opgaveporteføljen ændres væsentligt i løbet af normperioden.
  • Ledelsens samlede opgørelse af gymnasielærernes timeforbrug, herunder den årlige drøftelse mellem ledelsen og TR efter normperiodens udløb om den samlede opgørelse af timeforbruget ud fra medarbejdernes tidsregistrering.
  • Merarbejde, herunder hvornår der er tale om merarbejde, der skal godtgøres efter overenskomsten.

Der arbejdes med de konkrete emner ud fra cases, og der vil være mulighed for at arbejde med egne problematikker i mindre grupper. Kurset er tænkt som et afsæt for, at deltagerne kan fortsætte videndelingen i mindre netværk. Der vil være oplæg fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Kurset afholdes i København den 6. april 2022 fra kl. 10-15.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til erfarne rektorer og deres opgaver vedrørende gymnasielærernes arbejdstid.

 

The Kursus om arbejdstid for erfarne rektorer APR22 ticket sales has ended!

Dato

06 apr 2022
Udløbet!

Tid

10:00 - 15:00

Lokation

BLOX Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen 10 DK - 1473 København K
Kategorier
QR Kode