Hjem Events Kursus i konfliktopløsning og krisehåndtering

Kursus i konfliktopløsning og krisehåndtering

FORMÅL OG INDHOLD

Kursets formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i forhold til at forebygge konflikter og kriser og til at håndtere dem, når de alligevel opstår. Vi tager udgangspunkt i de forskellige typer af konflikter og kriser, der typisk kan opstå i dagligdagen på et gymnasium.
Vi arbejder ikke med klasserumsledelse eller konflikter mellem elever, men har fokus på konflikter blandt sidestillede, blandt leder og medarbejder eller mellem rektor og bestyrelsen. Vi arbejder både med cases, hvor der er konflikt mellem to parter, og med konflikter i teams og ser på, hvad man kan gøre, hvis man selv er part i konflikten.
Vi veksler mellem oplæg, dialog i plenum, refleksion og træning to og to og i mindre grupper. Deltagerne får mulighed for at dele egne cases, men disse vil ikke indgå i træningsøjemed. Vi afprøver konfliktopløsningsmetoden ved hjælp af generiske, fiktive cases fra gymnasieverden, og deltagerne får støtte fra forskellige spørgeguides til konfliktopløsning afhængig af, hvilken kontekst konflikten er opstået i. Vi arbejder desuden med, hvordan møder i forskellige fora kan blive inddragende, dialogunderstøttende og konfliktnedtrappende ved hjælp af forskellige faciliteringsredskaber. Endelig ser vi på, hvad man som leder stiller op, hvis en konflikt eskalerer og udarbejder et udkast til en kriseberedskabsplan.

På kursusdagene vil der være 3 overordnede temaer:

  • Forebyggelse af konflikter og kriser
  • Opløsning af konflikter mellem to eller flere parter
  • Krise- og interessenthåndtering

.

TILGANG

Vi arbejder ud fra en narrativ tilgang til konflikt, som baserer sig på, at der altid kan fortælles en anden historie, når en konfliktfortælling er blevet dominerende. Der skal andre historier frem i lyset, der kan blive til foretrukne historier med større kraft og tyngde end konfliktens tynde konklusioner. Vi skal i udgangspunktet ikke fokusere på enighed og løsning, men på forståelse og mening. Vi skal med andre ord løsne op for det, der har låst sig fast, ved at forhandle os frem til nye forståelser.

Tilgangen baserer sig på, at mennesker har forskellig historie og forskellige erfaringer. Vi tillægger ikke det, vi oplever, samme betydning, og det er ikke det samme, vi tillægger værdi. Som følge deraf er det naturligt, at der opstår uenighed – og at denne af og til fører til beskadigede relationer og til konflikt.

Mennesker, der rammes af en konflikt, gør næsten altid nogle forsøg på at komme den til livs. Det lykkes for det meste, men nogle gange låser konflikten sig fast. Her må lederen på banen og have gjort sig tanker om egen position, tilgang og evt. bias. Ofte er det mest produktivt at undlade at gå på fejlfinding og placere skyld, men i stedet undersøge effekterne af konflikten, og hvad det er, parterne tillægger værdi. Lederen må bestræbe sig på, at hver part får mulighed for at komme til orde og sætte ord på, hvad der er vigtigt for vedkommende selv – men også på, hvad de antager, er vigtigt for den anden part.

 

MÅLGRUPPE OG KOMPETENCEFOKUS

Kurset henvender sig til rektorer, vicerektorer og uddannelsesledere, der ønsker at skærpe deres ledelsesmæssige beredskab og styrke deres kompetencer i forhold til at kunne håndtere uenighed og løsne op for de konflikter, som hverdagen byder på.

 

PRIS OG TILMELDINGSFRIST

Prisen er 9.250 kr. – 13.250 kr. (Afhænger af deltagerantal).

Tilmeldingsfristen er den 30. september 2022.

Bemærk at ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb betales som udgangspunkt fuld pris med mindre det lykkes at optage andre deltagere på afbudspladsen, kontakt derfor mail@danskegymnasier.dk hurtigst muligt, hvis du ønsker at annullere din tilmelding.

 

UNDERVISERNE

Bodil Mørck er oprindeligt uddannet som cand.mag. i latin og fransk. Hun har 10 års erfaring som leder og har som konsulent og coach igennem en længere årrække samarbejdet med og uddannet ledere, ledergrupper og medarbejdere i en lang række offentlige og private organisationer. Hun har flere psykologiske efteruddannelser – bl.a. inden for det systemiske og narrative felt. Opgaverne kan f.eks. handle om kommunikation og samarbejde i leder- og/eller medarbejdergrupper, processer, der styrker den gensidige tillid, personaleledelse, det personlige lederskab og personlig udvikling. Bodil underviser bl.a. i konfliktopløsning på åbne og lukkede forløb for ledere og har konsulentopgaver ude i organisationer, der handler om at løse op for konflikter.

Anne Quistgaard er oprindelig cand.phil. i litteraturvidenskab og har videreuddannet sig i organisationspsykologi samt systemisk og narrativ konsultation. Hun har arbejdet som uddannelseskonsulent i uddannelsessektoren og har 11 års ledererfaring. De sidste 12 har hun undervist på Cairos’ åbne lederuddannelse. Som chefkonsulent arbejder hun bl.a. med leder- og organisationsudvikling, facilitering af møder og seminarer, teamsamarbejde og coaching af ledere. Anne arbejder som konsulent med konflikter i grupper og organisationer og underviser i konfliktopløsning.

The Kursus i konfliktopløsning og krisehåndtering - Efterår 2022 ticket sales has ended!

Dato

07 - 08 nov 2022
Udløbet!

Tid

Hele dagen

Lokation

Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop
Kategorier
QR Kode