Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er for dig, som er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller leder med ansvar for arbejdsmiljøet og giver dig de nyeste redskaber og viden til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads.

Kurset udbydes af GL-E, Danske Gymnasier og Danske HF og VUC i samarbejde med Leve Arbejdsmiljø, som er certificeret af Arbejdstilsynet, hvorved uddannelsen er godkendt

Formål og indhold

Formålet med den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er, at nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede arbejdsledere får viden og redskaber til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på egen arbejdsplads.

Indhold på arbejdsmiljøuddannelsen vil være målrettet arbejdsmiljøarbejdet på gymnasieskoler. Der vil med udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningen og andet relevant materiale fra branchen blive gennemgået emner inden for fx:

  • Arbejdsmiljøorganisationen (opbygning, funktion, opgaver)
  • Arbejdspladsvurdering (APV, systematisk arbejdsmiljøarbejde)
  • Psykisk arbejdsmiljø (samarbejde, stress, krænkende adfærd)
  • Fysisk arbejdsmiljø (indeklima, støj/akustik, belysning)
  • Kemisk værksted (farlige stoffer, udsugning, nye faremærker)
  • Ergonomi (indretning af arbejdspladser, skærmarbejde)

 

Arbejdsmiljøuddannelsen er et 22 timers tilstedeværelseskursus, og for at bestå skal man, foruden fremmøde, udarbejde en skriftlige opgave, som du via mail modtager inden kursusstart.
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, arbejde og dialog i mindre grupper og i plenum.
Medbring bærbar pc til brug under kurset.
Der udstedes uddannelsesbevis, når du som deltager har gennemført alle tre kursusdage, gennemført den praktiske opgave og udfyldt evalueringsskema.

Kurset er internatkursus med fuld forplejning og 2 overnatninger i enkeltværelser.

Målgruppe

Målgruppen for Arbejdsmiljøuddannelsen er nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og nyudpegede ledere, med ansvar for arbejdsmiljøet samt tidligere uddannede, der ønsker genopfriskning af kursus.

Underviser

Arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen.

Kontakt

Dette kursus administreres af GL, og du kan kontakte kursussekretær Lene Daring via mail ld@gl.org for yderligere information.


Praktiske informationer

Dato

04 - 06 okt 2022

Lokation

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Pris:

8.750 kr.

Tilmeldingsfrist:

1. september 2022

Ved framelding efter tilmeldingsfristen betales som udgangspunkt fuld pris med mindre det lykkes at optage andre deltagere på afbudspladsen