Nyhedsbrev

3. marts 2020

Danske Gymnasier vil med ny digitaliseringsstrategi skabe bedre sammenhæng og koordinering gennem uddannelsessystemet

Den generation, der går på landets gymnasier i dag er alle født i det nye årtusinde. Der er tale om elever med en større fortrolighed med det digitale univers end tidligere generationer, fordi de igennem hele deres folkeskoletid været vant til at arbejde digitalt. Det stiller nye og anderledes krav til gymnasierne, hvis ikke de skal miste lysten til at læse videre.
Derfor lægger Danske Gymnasier med sin nye digitaliseringsstrategi op til, at gymnasierne omfavner udviklingen og åbner for nye digitale og virtuelle undervisningsformer på højt niveau.

Men det er ikke nok udelukkende at se på gymnasierne, understreger Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø.

– Det er problematisk, at der i dag ikke er ret meget koordinering op gennem uddannelsessystemet på det digitale område, og at der i det hele taget er for lidt fokus på at udvikle og bygge ovenpå elevernes digitale færdigheder. Derfor lægger vores digitaliseringsstrategi også op til et bredt samarbejde i hele uddannelsessektoren, påpeger hun.


På gymnasieområdet vil foreningen helt konkret arbejde for at integrere den digitale dagsorden i undervisningen på tværs af alle fag, så undervisningen og alle prøveformer er justerede og tidssvarende og forbereder de unge, til den virkelighed de vil møde, når de forlader uddannelsessystemet.

Der skal f.eks. åbnes for brug af virtuelle læringsrum som supplement til den almindelige klasseundervisning, hvor elever og lærere mødes face-to-face.

For at komme i mål med strategien er det nødvendigt at styrke lærernes digitale kompetencer, og alle lærere skal forstå, at teknologien er en nødvendig og værdifuld kompetence for eleverne.

– Det stiller store krav til lærerne om fleksibilitet og efteruddannelse, men det er nødvendigt, for at gymnasiet kan følge med tiden, siger Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø.

Samtidig er det vigtigt, at de almengymnasiale uddannelser, som en naturlig del af gymnasiets dannelsesopgave, går forrest i arbejdet med at udvikle elevers digitale kompetencer og digitale myndiggørelse, og i det hele taget bidrager til et mere digitalt samfund, så eleverne er godt rustet til at klare sig og leve op til de krav, der stilles på fremtidens arbejdsmarked.

Alle elever skal ikke nødvendigvis være eksperter på det digitale område, men det er nødvendigt at alle tilegner sig en grundlæggende digital dannelse og forståelse af det digitale. I den forbindelse skal eleverne også opnå en sikker fornemmelse for, hvordan man begår sig på nettet, og at der udover konkrete regler på området også er et etisk kodeks for, hvordan man behandler hinanden og passer på sig selv.

 

Læs hele Danske Gymnasiers digitaliseringsstrategi