Nyhedsbrev

28. april 2022

Af Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier

Den 15.4 bragte Avisen Danmark et debatindlæg af Pia Kjærsgaard, som desværre indeholdt fejlagtige oplysninger og misforståelser, som jeg synes, jeg er nødt til at rette.

Det almene gymnasium (stx) er uden sammenligning Danmarks populæreste ungdomsuddannelse. Men selv om flertallet af unge foretrækker stx, så er det ”kun” 59 pct. af de elever, der forlader grundskolen, der søger de almene gymnasier ifølge de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet – og ikke 70 pct. som Pia Kjærsgaard hævder (link: Søgetal til erhvervsuddannelserne står stille | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)).

En studentereksamen fra stx giver adgang til samtlige uddannelser på universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsuddannelser.

De almene gymnasier sender hvert år tusindvis af unge ind på universiteternes naturvidenskabelige, samfundsfaglige og humanistiske studieretninger, og modsat af, hvad mange tror, har hovedparten af de studerende på de naturvidenskabelige uddannelser og ingeniørstudierne en studentereksamen fra stx.

På samme måde er stx hovedleverandør af studerende til velfærdsuddannelser som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver og pædagog. Ifølge en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (link: https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/adgangsgrundlag-frafald-ledighed-velfaerdsuddannelserne) er 43% af de optagne på velfærdsuddannelserne stx-studenter.

Derfor er det en bevidst eller ubevidst tilsnigelse, når Pia Kjærsgaard får det til at fremstå, som om stx’erne i stort tal læser noget unyttigt.

I Danske Gymnasier anerkender vi, at der er problemer med at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse – især lige når de forlader grundskolen.  

Vi deler bekymringen over manglen på faglærte i Danmark, og vi gør, hvad vi kan for at pege flere i den retning. Eksempelvis pressede vi på, for at Studievalg Danmark skulle få lov til at vejlede studenter mod at tage en erhvervsuddannelse – en mulighed, der blev en realitet i 2021.

Mange mindre byer har i dag et alment gymnasium men mangler tilbud til unge, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse, og i Danske Gymnasier har vi flere gange foreslået, at man lemper reglerne, så gymnasier i udkantsområder får mulighed for at tilbyde erhvervsuddannelser – forudsat selvfølgelig, at det ikke konkurrerer mod eksisterende erhvervsuddannelsestilbud.

Desuden arbejder vi sammen med Dansk Industri og Dansk Metal om at få indført forsøg med praksisrettede studieretninger på stx, for at se om det vil kunne pege flere studenter i retning af en erhvervsrettet uddannelse.

Når det er sagt, så bør man huske, at Danmark fremover ikke blot kommer til at mangle faglærte, men også ingeniører og personer med en samfundsfaglig baggrund, som en undersøgelse lavet sidste år af IRIS Group og HBS Economics (link: https://ida.dk/media/9067/mismatch-paa-det-danske-arbejdsmarked-2030.pdf) for Danske Gymnasier og ingeniørforeningen IDA viste.

Indlægget blev bragt i Avisen Danmark