Nyhedsbrev

4. marts 2019

Ledelsestræffet havde ud over ledelse også fokus på nogle af de dagligdag spørgsmål , der rejser sig i ledelserne på landets gymnasier.

Danske Gymnasiers netop overståede Ledelsestræf bød på spændende oplæg og workshops, hvor deltagerne både fik et kig ind i, hvordan substantiel ledelse kan revitalisere demokratiet, og hvordan gymnasierne kan håndtere de værdipolitiske kampe, de ufrivilligt lander i.

De ca. 430 deltagere fik gode bud på, hvordan vi får eleverne til at vælge naturvidenskabelige og sproglige studieretninger, og hvordan vi indarbejder FN’s klimamål i undervisningen.

Deltagerne fik også sidste nyt fra Undervisningsministeriet, input til håndtering af den nye ferielov, elevernes digitale dannelse, flerfaglige forløb og SRP, prøver og eksamen, og twitter som politisk værktøj.

Kontakt Sekretariatet for at få oplæg fra ledelsestræffet.